Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Aradi Nóra

m?vészettörténész
Körösbökény [Buteni, RO], 1924. augusztus 9.?Budapest, 2001. február 10.
1945-1950: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet?muzeológia; 1959: kandidátus; 1969: a m?vészettörténet tudományok doktora. 1971: Munkácsy-díj; 1975: Ipolyi Arnold Emlékérem; 1980: a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) díja. 1953-1954-ben a Népm?velési Minisztérium múzeumi f?osztályvezet?-helyettese, 1957-t?l aspiráns; 1957-1961 között a M?vel?dési Minisztérium képz?m?vészeti osztályvezet?je; 1960-1972 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense; 1972-ben egyetemi tanár; 1969-1990 között az MTA M?vészettörténeti Kutató Csoport igazgatója; 1960-1990 között a Kritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) nemzeti bizottságának elnöke; 1974-1977 között az AICA alelnöke. Kutatási területe a XIX?XX. századi magyar és európai m?vészet, képz?m?vészeti és esztétikai kérdések. 40 kötet szerz?je, szerkeszt?je, kb. 700 tanulmány, recenzió, kritika és katalógus-el?szó szerz?je.

F?bb m?vei
-   Réti István, Budapest, 1960
-   Képz?m?vészet és közönség, Budapest, 1961
-   Absztrakt képz?m?vészet, Budapest, 1964
-   Koszta, Budapest, 1965
-   Fónyi, Budapest, 1965
-   Dejneka, Budapest, 1967
-   A katedrálistól az ipari formáig, Budapest, 1967
-   Daumier, Derkovits és utódaik, Budapest, 1968
-   Szárján, Budapest, 1970
-   A szocialista képz?m?vészet története, Budapest, 1970, 1980
-   Guttuso, Budapest, 1974
-   Szurcsik János, Budapest, 1974
-   A szocialista képz?m?vészet jelképei, Budapest, 1974
-   Bolmányi Ferenc, Budapest, 1977
-   Fényes Adolf, Budapest, 1979
-   Kondor György, Budapest, 1981
-   Makrisz Zizi, Budapest, 1982
-   Mednyánszky, Budapest, 1983
-   Courbet, Budapest, 1985
-   M?faj a képz?m?vészetben, Budapest, 1989.