Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Aknai Tamás

m?vészettörténész
Budapest, 1945. május 20.
1968: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet?magyar szak; 1980: a m?vészettörténeti tudomány kandidátusa. 1967-1970 között a dunapataji Községi Könyvtárban könyvtáros, majd igazgató; 1970-1980-ban a Pécsi Janus Pannonius Múzeum képz?- és iparm?vészeti osztályának munkatársa, 1980-tól f?munkatársa. 1982. augusztus 15.-1984. augusztus 1. A  szegedi JATE BTK Újkori Egyetemes Történeti Tanszékén tanít. 1984. augusztus 1-jét?l 1995. február 1-jéig a pécsi JPTE Tanárképz?, kés?bb Bölcsészettudományi Kara Újkori Történelem Tanszékén szakcsoportvezet?. 1995. február 1.-1997. január 1. között a pécsi Janus Pannonius Múzeum M?vészettörténeti Osztályának vezet?je. 1997. január 1-jét?l a JPTE, BTK Újkori Történeti Tanszék és MK M?vészetelméleti Tanszék vezet?je. 2005. augusztus 1-jét?l a PTE MK egyetemi tanára, a M?vészettörténeti Tanszék vezet?je. 2000. január 1-jét?l a Pécsi Tudományegyetem M?vészeti Karának dékánja.
1979-ben Ungarische Konstruktive Kunst címmel kiállítást rendezett Düsseldorfban Romváry Ferenccel. 1981-1983-ban a VII., ill. VIII. Országos Kisplasztikai Biennálé rendez?je. A Baranyai M?emléki Füzetek (Pécs) sorozatszerkeszt?je. Az ECHO (Pécsi kritikai szemle) alapító f?szerkeszt?je (1997): www.echopecs.hu
Írásai
Rippl-Rónai, Budapest, 1971
Magyar festészet (kat., bev. tan., Mohács, 1972)
Modern grafika (kat., Pécs, 1972, 1976)
Szecessziós sajtógrafika, Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, 1974
Nicolas Schöffer, Budapest, 1975
Rippl-Rónai József. Biográfia és bibliográfia (bev. tan., Kaposvár, 1978)
Ungarische Konstruktive Kunst (kat., bev. tan. [Romváry Ferenccel], Düsseldorf, 1979)
Fekete Nagy Béla (kat., bev. tan., Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1978)
Modern Magyar Képtár, Pécs, Budapest, 1981 [társszerz?]
Halász Szabó Sándor, Szentes 1985
Szobrok 1985-1995 [Foster Colinnal]
A Pécsi M?hely, Pécs, 1995
Utak és rejtekutak, Jelenkor, 1997. június
Félelmek és boldogságok (kat., Pécs, 1997)
Változó világ: Pécs. Budapest, 1997
Heritage historique Millénaire de la ville de Pécs. (Monografikus el?terjesztés az UNESCO Világörökség listája számára), Pécs, 1999 [Egyetemi nívódíj]
Vasarely Múzeum. Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára sorozat 361., Bp., 1999
Vasarely Múzeumi állandó kiállítás katalógusa [Sárkány Józseffel], Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2000
Pécsi Pálos templom és rendház. Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára sorozat., Bp., 2001
Egyetemes m?vészettörténet 1945-1980. Bp-Pécs, 2001.

Email: aknai1@axelero.hu