Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

András Edit

m?vészettörténész
Budapest, 1953. november 6.
1977: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet?történelem szak. 1997: m?vészettörténet PhD fokozat. 1977-1979 között a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályának munkatársa; 1979-1986 között a Corvina Kiadó szerkeszt?je; 1987-t?l az MTA M?vészettörténeti Kutató Intézet tudományos munkatársa, 2002-t?l f?munkatársa. 1990-1992 és 1997-2002 között az Új M?vészet és  a M?ért? New York-i tudósítója. 1997-1998-ban Fulbright-ösztöndíjas New Yorkban. A Független Képz?m?vészeti M?helyek Ligája Alapítvány kuratóriumának elnöke. A Kritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MUOSZ) tagja. Kutatási területe kezdetben a kelet-európai (f?leg orosz) és magyar avantgárd a XX. század els- felében. 1989-es New York-i útja óta kortárs m?vészettel foglalkozik. Számos nemzetközi konferencián vett részt (Budapest, New York, Zürich, Stockholm). M?vészettörténeti tanulmányai és m?kritikái az Új M?vészetben, a M?ért?ben, a Balkonban, a Kritikában és a Café Bábelben, illetve tanulmánykötetekben és katalógusokban jelentek meg. Számos képz?m?vészeti kiadványt szerkesztett. Kortárs amerikai m?vészettel foglalkozó tanulmányait kötetbe rendezve kiadta az Új M?vészet kiadó Kötéltánc címen. Kortárs európai m?vészettel kapcsolatos tanulmányai gy?jteményes kötetének kiadása folyamatban van.

F?bb m?vei
- A Hét képz?m?vészeti kritikája 1890-1914 között, Ars Hungarica, 1978
- Schönberger Armand, Budapest, 1984
- Vízpróba a kortárs (n-)m?vészeken, in: Vízpróba, Budapest, 1996 (angolul is)
- Fájdalmas búcsú a modernizmustól. Az átmenet id?szakának terhei, in: Omnia Mutantur, a XLVII. Velencei Biennálé magyar pavilonjának katalógusa, 1997 (angolul is)
- Válogatás a nagybányai m?vészek leveleib?l: 1893-1944. Budapest, 1997 (szerk. ~, Bernáth M.)
- A test reprezentációja a kortárs magyar képz?m?vészetben (in: Erotika és szexualitás a magyar képz?m?vészetben, Budapest, 1999, angolul is)
- Kulturális átöltözés - Benczúr Emese, in: XLVIII. Velencei Biennálé magyar pavilonjának katalógusa, 1999 (angolul is)
- Painful farewell to Modernism. Difficulties in the Period of Transition, in: After the Wall. Art and Culture in Post-communist Europe, Stockholm, 1999
- A Magyar Tudományos Akadémia M?vészettörténeti Kutató Intézetének Adattára. A fondok jegyzéke. Szerkesztette: ~, Pataki Gábor. Magyar Tudományos Akadémia M?vészettörténeti Kutató Intézete - Argumentum Kiadó; Budapest, 2000
- Kötéltánc. Tanulmányok az ezredvég amerikai képz?m?vészetér?l. Új M?vészet kiadó, Budapest, 2001
- Kinek kell az új paradigma- Régi keleti m?kritikai gyakorlat  ­- új nyugati kritikai elmélet. M?ért?, 2001, 12.sz. AICA- melléklet, I. - III.pp. (angolul, hollandul és spanyolul is)
- Who is Afraid of a New Paradigm- The Old Practice of  Art Criticism of the East versus the New Critical Theory of the West?. In: MoneyNations. Constructing the Border - Constructing East-West. (Ed. by.: Marion von Osten és Peter Spilmann) Edition Selene, Wien, 2003
- Blind Spot of the New Critical Theory. Notes on the Theory of Self Colonization. In: [cím nélkül. 51. Velencei Biennálé román pavilonjának kiadványa] 2005.
- Kárpit - Tapestry. Nemzetközi milleniumi kortárs kiállítás=International millennial contemporary exhiobition. Rendezte: ~. Munkatársa: Papp Katalin. Bp. Szépm?vészeti Múzeum. 2001. 174 p. illusztr.Email: andrase@arthist.mta.hu