Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Gály Tamara Archleb

[Gály Tamara, Tamara Gályová, Tamara Levická, Tamara Archlebová]
m?vészettörténész
Pozsony [Bratislava, CSZ], 1951. április 28.
1970-1976: Pozsonyi Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar; tanárai: Thomas Strauss, Marian Váross, Radislav Matuštík. 1982, 1989, 1997: Szlovák Képz?m?vészeti Alap ösztöndíjasa. Tevékenységi köre a modern m?vészet története, kortárs m?vészetkritika, m?- és szakfordítás, valamint kiállításrendezés és -szervezés. 1976-1979 között a Szlovák Tudományos Akadémia M?vészettörténeti Intézetének munkatársa; szerkeszt?i tevékenysége: 1980-1987: Výtvarný život, 1989-1990: Verejnost , 1990-1992: Profil, 1992-1993: Kultúrny život; 1993-1994 között a Szlovák Nemzeti Múzeum Zsidó kultúra részlegének kurátora, jelenleg szabadfoglalkozású m?vészeti szakíró. 1972 óta publikál, f?képpen szlovákiai magyar és szlovák napilapokban, hetilapokban, kritikái és tanulmányai megjelentek az Irodalmi Szemlében és a Kalligramban, valamint a szlovák nyelv- m?vészeti és irodalmi folyóiratokban, mint a Výtvarný život, Romboid, Dotyky, Literárny týždenník, Slovenské poh?ady, Kultúrny život, Profil, Mosty, Domino-fórum, OS. Elemz- írásai megjelentek a prágai Ateliérben és a budapesti M?vészetben is. Kutatási területe a szlovákiai konceptuális m?vészet, Michal Kern, Rónai Péter és Július Koller munkássága, a Stúdió erté és a szlovákiai zsidó nemzetiség- m?vészek. Kiállításai közül Rónai Péter három tárlata és az Oszcilláció (1990, Komárno [SZL]; 1991, M?csarnok, Budapest) c. csoportos magyar?szlovák kiállítás tartoznak a legjelent?sebbek közé.

F?bb m?vei
-   Rövid híradás. Szlovákiai fiatalok képz?m?vészeti tevékenységér?l, M?vészet, 1988/1.
-   Príspevok k problematike konceptuálneho umenia na Slovensku (in: Zborník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Zv. Kritika 13 - Sú?asné výtvarné umenie, Bratislava, 1989)
-   Peter Rónai, Výtvarný život, 1989/5.
-   Rudo Sikora, Irodalmi Szemle, 1989/7.
-   Kísérlet a kísérletezésre, Irodalmi Szemle, 1989/7.
-   Szlovákiai kísérlet a kísérletezésre, M?vészet, 1990/2.
-   Az alternatív m?vészet alternatíváiról, Irodalmi Szemle, 1991/3.
-   Oszcilláció, Irodalmi Szemle, 1991/11.
-   Amerikai performerek hete Pozsonyban, Irodalmi Szemle, 1992/1.
-   Ufonaut v SNG (Július Koller). Ateliér, 1992/7.
-   Lajos Kassák, Profil, 1992/8.
-   A m?vészet mint közös nyelv, Irodalmi Szemle, 1992/11.
-   Dymom ma?ované (Szirtes János), Kultúrny život, 1993. január
-   Exkomunikáció?!, Kalligram, 1994/1.
-   Csirketúltengés, Kalligram, 1998/3.
-   PreMOSTenie. Mosty, 1997. június
-   Ke?up, kur?atá a umenie, OS, 1997/6.
-   Jankovi- v SNG. OS, 1997/7.
Irodalom
Hushegyi G.: Stúdió erté 1987-1997, Kalligram, 1997/9.