Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Bánóczi Zsuzsa

m?vészettörténész
(Budapest, 1954. szeptember 8.?Budapest, 2005. március 15.)
1973?78: debreceni KLTE történelem?népm?velés szak, 1984?90: ELTE BTK m?vészettörténet szak. Népm?vel?ként, kortárs képz?m?vészeti kiállítások szervez?jeként dolgozott Dunaújvárosban, az Uitz Terem vezet?jeként. 1982-t?l a Fészek Klub munkatársa, 1987?93 között a Herman Terem vezet?je. 1991 óta a MTA MKI tudományos munkatársa. F- kutatási területe els?sorban a XX. sz.-i magyar szobrászat és a képz?m?vészeti egyesületek.
F- m?vei:
Fészek, M?vészek Clubja 1901-1949, Ars Hungarica, 1995/1.; Vilt Tibor köztéri szobrászata 1926- 1949 között, in: Felfedezett és felfedezésre váró életm?vek, Konferencia 1995, SZK, 1998; Köztéri szobrok, pályázatok, in: A fordulat évei 1947-1949 (szerk.: Standeisky É., Kozák Gy., Pataki G.), 1956-os Int., Bp., 1998.