Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Bíró Béla-

művészettörténész
Makó, 1899. december 11. - Irvine [USA], 1982. október 6.

1924: Magyar Képz?m?vészeti F?iskola; 1930: Pázmány Péter Tudományegyetem, m?vészettörténeti doktorátus; 1930-1931: római ösztöndíj. 1941-1944 között Kolozsváron élt, a m?vészettörténet egyetemi magántanára. 1956-ig a Szépm?vészeti Múzeum kutatója. Politikai föllépése miatt az 1956-os forradalom bukása után emigrációba kényszerült. Fölváltva Bécsben és az USA-ban élt; egy kaliforniai egyetemen tanított. A szerkesztésében kiadott A magyar m?vészettörténeti irodalom bibliográfiája (Budapest, 1955) ma is nélkülözhetetlen kézikönyv. Szakterülete a XIX?XX. század magyar m?vészete. A jelenkori képz?m?vészettel foglalkozó publikációi jelentek meg a Californiai Magyarság c. lapban. A Californiai Magyarságban megjelent írásaiban az emigrációból is követte a kortárs erdélyi m?vészet jelenségeit; beszámolt erdélyi képz?m?vészeti monográfiák megjelenésér?l.

Irodalom
MURÁDIN J.: Bécsi látogatás ~nál, Utunk, 1981/12.

(Murádin Jenő)