Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Bögi Adrien

[Adriena Bögiová Récka]
m?vészettörténész
Pozsony [Bratislava, CSZ], 1967. március 30.

1986-1990: Pozsonyi Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, tanárai: Karol Kahoun, Bohumír Bachratý. 1990-t?l Csehszlovák Magyar Képz?m?vészek Társasága; 1991: Martin Benka-díj [Szlovák Képz?m?vészeti Alap]. Nyitrán él és dolgozik. 1990-t?l a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara Képz?m?vészeti Nevelés Tanszékének m?vészettörténész adjunktusa, kutatási területe a századforduló fels?-magyarországi építészete, ezzel párhuzamosan a nyitrai rajz szakos hallgatók kiállításainak és a régió képz?m?vészeinek tárlatrendez?je.

F?bb m?vei
- Secesný detail v architektúre Bratislavy. Pamiatky a sú?asnost , 1990/4.
- 2 x architektúra od áedouxa po Le Courbusiera a Ödön Lechner, Profil, 1991/22.
- Paralely. G. mladých - Nitrianska átátna g., Nyitra (kat., 1992)
- Paralely, Profil, 1992.
- Dva secesné kostoly Istvána Medgyaszaya. Pamiatky a m., 1993/2.
- Labyrint. M. rodiny Warholovcov v Medzilaborciach, Medzilaborce (kat., 1993)
- Sezessionistische sakrale Architektur in der Slowakei, in: Mitteleuropa, Kunst - Regionen - Beziehungen 2, összeáll.: Štefan Oriško, Stimul, Bratislava, 1994.
- Ornament v secesnej architektúre na Slovensku, in: Ornament a štýl, összeáll.: Eduard Krekovi?, SAS - SNS, Bratislava, 1996.

(Hushegyi Gábor)