Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Bordács Andrea

m?vészetkritikus, esztéta
Budapest, 1964. szeptember 22.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-történelem-kulturális menedzser-esztétika szakán végzett. 1998-ban elnyerte a Kállai Ern- M?kritikusi Ösztöndíjat. 1997 óta az Új M?vészet Kiadó folyóiratának olvasószerkeszt?je, könyveinek szerkeszt?je. F- kutatási területe: feminista m?vészetkritika; a reprezentáció problémái, valamint a gép-metafora megjelenése a kortárs m?vészetben; média art.

F?bb m?vei
Egy es?csináló örömei (Tót Endre retrospektív kiállítása), Új M?vészet, 1995/10.
A fenséges Micky (Pittura/Immedia, festészet a 90-es években), Új M?vészet, 1996/3.
Nemek harca az igennel (N?nem-hímnem cím- kiállításról), Új M?vészet, 1996/10.
Erósz nem válogat (Erotika és szexualitás a kortárs magyar m?vészetben), Új M?vészet, 1998/5.
Illúziók illúziók nélkül (Kósa János, Szépfalvi Ágnes, Wächter Dénes kiállítása), Új M?vészet, 1998/8.
Hermészöl- Argosz (Wächter Dénes újabb m?vei), Élet és Irodalom, 1999. június 11.
Éljen a szerelem! (Tót Endre erotikus képei), Élet és Irodalom, 1999. november
Robotok az elt?nt id- nyomában (Kósa János m?vészete), Új M?vészet, 1999/10.
Csalóka misztika (Kicsiny Balázs installációja a Kiscelli Múzeumban), Új M?vészet, 1999/12.
Tót Endre (monográfia, társszerz-), 2000.
F?bb közös cikkek Kollár Józseffel:
El?készített véletlen (Fluxus Németországban 1962-1992), Új M?vészet, 1997/3.
Tükörország Nárcisszosza (Tót Endre önarcképe mint a m?vészet metaforája), Új M?vészet, 1999/10.
Század az ezredvégen, avagy épülj be! Komputer-kultúra: új abc?, új nyelv?, új gondolkodásmód?, Új M?vészet, 1999/12.