Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Boros Géza

m?vészettörténész
Cserépfalu, 1960. december 7.

1980-1986: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; 1982-1988: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet-esztétika szak. 1989-t?l a kulturális minisztérium képz?m?vészeti osztálya munkatársa majd f?osztályvezet- helyettese. 1994-1997 között a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm?vészeti Kollégiumának tagja. 1992-t?l a Kritika folyóirat szerkeszt?je. 1985-1990-ben a Fiatal Képz?m?vészek Stúdiója Egyesület, 1993-tól a Kritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) tagja. 1992: Táncsics Mihály Alapítvány képz?m?vészet-kritikusi díj, 1998: Nagy Imre-emlékplakett. 1985-t?l publikál, több száz cikke, tanulmánya jelent meg a kortárs képz?m?vészetr?l és vizuális kultúráról. Kutatási területe az 1945 utáni köztéri szobrászat, politikai emlékm?vek.

F?bb m?vei
- Emlékm?vek 56-nak, Budapest, 1997
- Budapest köztéri szobrai és emléktáblái 1985-1998 (társszerkeszt?, Budapest Galéria, 1998)
- Emlék/M?, Budapest, 2001.