Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Chikán Bálint

m?vészettörténész, m?vészeti író
Budapest, 1952. május 20.?Eger, 1999. szeptember 28.
1971-1976: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 1978-1983: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; 1984: egyetemi doktor; 1991: M?vészeti díj, Csongrád; 1996: Közm?vel?dési díj, Szentendre. 1979-1984 között a Fiatal Képz?m?vészek Stúdiója, majd 1984-1987 között a Kortárs M?vészeti Fórum vezet?je. 1987-t?l a Magyar Képz?m?vészeti F?iskola adjunktusa. 1992-ben el?adásokat tartott Hágában (De Vrije Academie, NL). 1989-t?l a Szentendrei Ferenczy Múzeum Képz?m?vészeti F?osztályának vezet?je. Mint szociológus, m?vészettörténész a magyar képz?m?vészet támogatási rendszerét vizsgálta, szociológiai kutatásokat végzett. Disszertációjának témája: A m?tárgy mint különleges áru. Több száz tanulmánya, dolgozata jelent meg napilapokban, szakfolyóiratokban. Különösen fontosak Kokas Ignácról, Melocco Miklósról, Kárpáti Tamásról, Elekes Károlyról, Tornai Endre Andrásról, Nagy Gáborról, Dienes Gáborról publikált írásai. El?ször foglalkozott behatóan a romániai magyar avantgárd m?vészettel (Vázlat egy csoportképhez - Körkép a romániai magyar m?vészetr?l - M?vészet, 1987/7?8.). M?vészeti írói munkássága a kortárs m?vészet szinte valamennyi területét felöleli. 1993-ban elindította a Ph?nix cím- folyóiratot, mely egy számot ért meg. M?vészetszervez?i szerepe is jelent?s.

F?bb m?vei
- Baász Imre, Budapest, 1994
- Vízjelek - Varga Nándor Lajos, Budapest, 1995
- Ady József, Marosvásárhely, 1996
- Bánovszky Miklós, portréfilm, MTV 1
- Márkus János, portréfilm, Duna TV.

(Hann Ferenc)