Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Cifka Péter

m?vészettörténész, m?vészetkritikus
Budapest, 1929. november 1.
Budapest, 1993. április 2.

1952: Eötvös Loránd Tudományegyetem, muzeológia?m?vészettörténet szak. 1953-1956 között a Szabad M?vészet munkatársa, rovatvezet?je; 1957-1958-ban a M?terem munkatársa; 1958-1960-ban a budapesti Iparm?vészeti Vállalat el?adója; 1960-1961-ben a M?vel?dési Minisztérium Kulturális Akadémiáján az újkori magyar m?vészet el?adó tanára; 1961-1964 között a Magyar Képz?m?vészeti F?iskola tanársegédje; 1964-1967-ben adjunktusa; 1967-t?l f?iskolai docens, tanszékvezet- f?iskolai tanár. A Képz?m?vészeti Alap, illetve a Képz?- és Iparm?vészeti Lektorátus szobrász szakért?je 1961-t?l. Els?sorban a XIX?XX. századi magyar szobrászat történetével és Ferenczy István munkásságával foglalkozott.

Írásai
- Maillol, kismonográfia, Budapest, 1964
- Ferenczy István, kismonográfia, Budapest, 1969
- Sculptura Hungarica. Mai magyar szobrászat, szerk., bev., Budapest, 1971
- Négy portré, Magyar Képz?m?vészeti F?iskola Évkönyve, Budapest, 1972
- A biedermeier korának szobrászata Magyarországon, Budapest, 1991
- Virág Benedek emlékm?ve, Irodalomtudományi Közlemények, 1991.