Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Dömötör János

m?vel?déstörténész, m?vészeti író
Hódmez?vásárhely, 1922. január 16.

1940-1944: Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtudományi Kar; 1944-1951: városi kultúrtanácsnok Hódmez?vásárhelyen; 1951: osztályidegen származása miatt eltávolították. 1951-1961: földm?ves-napszámos, majd vállalati alkalmazott. 1961-1991: a Tornyai János Múzeum igazgatója. 1991-t?l nyugdíjas. Kutatási területe: Hódmez?vásárhely m?vel?déstörténete, képz?m?vészete. E témában 25 egyívesnél nagyobb tanulmány, kb. 350 cikk folyóiratokban és napi sajtóban, 40 katalógus-el?szó szerz?je.

F?bb m?vei
Vásárhely szobrai (1973)
Vásárhely m?emlékei, épületei (1975)
Városról, m?vészetr?l (1978)
Koszta Rozália (1987)
Plohn József (1992)
Dinnyés Ferenc (1992)
Juhász Sándor (1996)
Az Alföld a képz?m?vészetben, in: A mi Alföldünk (1996)
Vásárhely építészete, in: Csongrád megye építészete (1999).