Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Egry Margit

[T?keiné]
m?vészettörténész
Vásárosnamény, 1931. szeptember 5.

1950-1955: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar m?vészettörténet?muzeológia szak. 1955-t?l a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum muzeológusa. 1971-1972 között a F?városi Emlékm- Fel?gyel?ség munkatársa. 1972-1977-ben a Kiscelli Múzeum tudományos munkatársa, 1977-1980 között a Kiscelli Múzeum igazgatója. 1980-1986-ban a Magyar Nemzeti Galéria Mai Magyar Osztályának vezet?je. 1986-1990-ben uo. a XIX?XX. század f?osztály vezet?je. Kutatási területe korábban a XIX?XX. század budapesti építészete, különös tekintettel a Kiscelli Múzeum építészeti tervtárának kialakítására és a múzeum várostörténeti és m?vészeti kiállításainak rendezésére. Az 1970-es években a Kiscelli Múzeum új feladatainak megfelel?en a XX. század második felének képz?m?vészetével foglalkozott; a múzeum kortárs m?vészeti gy?jteményének kialakításában és fejlesztésében vett részt, kiállításokat rendezett és katalógusokat szerkesztett. Az 1980-as években a Magyar Nemzeti Galéria Mai Magyar Osztály gy?jteményének fejlesztésén dolgozott, közelebbr?l az 1960-as évekt?l jelentkezett új m?vészi törekvések jellemz- m?veinek felkutatásával. Részt vett a Magyar Nemzeti Galéria XX. századi állandó kiállítása 1945 utáni szakaszának rendezésében.

Fontosabb kiállításrendezései
1981 - Allegro Barbaro, Duisburg
1982 - Jakovits József gy?jt., Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; Magyar M?vészet 1900-1980 [Hárs Évával], Stockholm, Göteborg, Malmö.
Az 1990-es években számos kortárs m?vész egyéni kiállítását rendezte, ezek katalógusát és cikkeit írta, egyebek közt Gyarmathy Tihamér, F?városi Képtár, Budapest, 1995 [Fitz Péterrel és Lorányi Judittal].

F?bb m?vei
- Az Országház [Welisch Judittal], 1957
- Az Országház [Komjáthy Edittel], 1970
- Az Országház [Markovics Ferenccel], 1980
- Lili Ország 1926-1978, Labirinten, Ungersk konst 1905-1980, Göteborgs Konstmuseum, 1982
- XX. századi magyar festészet és szobrászat [szerk.: Szinyei Merse Annával] (Jakovits József, Martyn Ferenc, Ország Lili,
Vigh Tamás, Vilt Tibor), Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1986
- Gyarmathy Tihamér, Kortárs Magyar M?vészet 1945-1997, Körmendi Galéria, 1997.