Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Farkas Veronika

[Veronika Farkasová]
m?vészettörténész
Losonc, 1943. május 21.

1970-1975: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, tanára: Zádor Anna. 1978-1986 között a komáromi (SZL) Dunamenti Múzeum m?vészettörténésze, a komáromi képtár és ortodox m?tárgyak rendszerez?je, kutatója. 1990-t?l Cseh/szlovákiai Magyar Képz?m?vészek Társaságának tagja, kurátori és szakírói tevékenysége f?képpen a kortárs cseh/szlovákiai magyar nemzetiség- alkotókra összpontosul. Cseh/szlovákiai magyar képz?- és fotóm?vészekkel, valamint Komárom m?vészettörténetével foglalkozik. Különös figyelmet szentel Szabó Gyula, Dúdor István életm?vének.

F?bb m?vei
- Középkori falképek Gömörben, Irodalmi Szemle, 1977/4.
- Képz?m?vészeti kritikánkról, Irodalmi Szemle, 1978/10.
- Ecsettel, vés?vel- Képz?m?vészetünk a két világháború között és a felszabadulás után, in: M?HELY 83, Bratislava, 1983
- A képz?m?vészeti gy?jtemény, in: A komáromi Múzeum száz éve. Új Mindenes Gy?jtemény 5., Bratislava, 1986
- Dúdor István (kat., Nógrádi Galéria, Losonc, 1989)
- A komáromi görögkeleti templom stallumai, in: Spravodaj Oblastného podunajského múzea 2., Komárno, 1992
- Képek, szobrok és más kalandok, Irodalmi Szemle, 1991/4.
- Dúdor István (kat., Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, 1997)
- Az ember mítosza, in: Dúdor István: Kett?s arc a világ, Méry Ratio, Somorja, 1998.

Irodalom
[B. A.]: Elemzés a szlovákiai magyar m?kritikáról, M?vészet, 1979/5.
SZUCHY M.: Hozzászólás egy kritikához, Irodalmi Szemle, 1979/7.
A komáromi Múzeum száz éve, Új Mindenes Gy?jtemény 5., Bratislava, 1986.

(Hushegyi Gábor)