Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Ferkai András

építészettörténész
Budapest, 1953. június 7.
1972-1977: Budapesti M?szaki Egyetem Építészmérnöki kar; 1982-1984: Budapesti M?szaki Egyetem Mérnöktovábbképz- Mesteriskola. 1977-1982 között a Középülettervez- Vállalat, 1982-1986 között az Általános Épülettervez- Vállalat építész-tervez?je. 1986-1988-ban a Magyar Építészet szerkeszt?je. 1988-1989-ben a Soros Alapítvány ösztöndíjával kutató. 1990-1993-ban a Magyar Iparm?vészeti F?iskola Szakelméleti Kutatócsoportjának vezet?je, a f?iskola tanára. 2005-t?l egyetemi tanár és az Elméleti Intézet igazgatója. 1998-ban a Canadian Centre for Architecture vendégkutatója Montrealban. Széchenyi Professzori ösztöndíjas 2000-2003 között, Soros M?vészeti Díjat kapott 1999-ban, Ybl Miklós-díjat 2002-ben. Tagja az Építész Kamarának, az MTA Építészettörténeti és Elméleti bizottságának, a f?városi és a m?emlékes tervtanácsnak, és a DOCOMOMO [International Register] magyar  szekciójának. Kutatási területe a XX. századi [és a kortárs] magyar, ill. közép-kelet-európai építészet, különösen a két világháború közötti id?szakban és az 1990-es években, továbbá a hazai környezetkultúra és a lakóház- és lakótelepépítés témája. Építészettörténeti el?adásokat tartott számos hazai és külföldi egyetemen és f?iskolán, nemzetközi konferenciák rendszeres résztvev?je. Mintegy nyolcvan tanulmány, cikk, katalógusszöveg és interjú szerz?je.

F?bb m?vei
- Konsztantyin Melnyikov, Budapest, 1988
- After the Darkness. Architecture and politics in post-war Eastern Europe, World Architecture, 1989/3.
- Buda építészete a két világháború között, Budapest, 1995
- Nemzeti építészet. A ?nemzeti fogalom- jelentésváltozásai két világháború közötti építészetünkben (kandidátusi disszertáció, 1995)
- Építészeti kalauz. Budapest építészete a századfordulótól napjainkig [társszerz?kkel], Budapest, 1997
- Üzletportálok, Budapest, 1997
- Architecture of Historic Hungary [a két világháború közötti és 1945 utáni korszak magyar építészetér?l szóló fejezetek], Budapest, 1998
- Magyarország építészetének története [a két világháború közötti és 1945 utáni korszak magyar építészetér?l szóló fejezetek], Budapest, 1998
- Jánossy György épít?m?vész, Budapest, 2001
- Pest építészete a két világháború között [társszerz?kkel], Budapest, 2001
- Építészeti kalauz: Magyarország építészete a 20.században [társszerz?kkel], Budapest, 2002
- ?r vagy megélt tér. Építészettörténeti írások, Budapest, 2004
- Lakótelepek, Budapest, 2005.Email: ferkai@mail.mie.hu