Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Földes Emília

m?vészettörténész
Szárazd, 1946. március 7.?Budapest, 2002. július 20.
1965-1970: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar m?vészettörténet?történelem szak. 1981-ben Nívódíjat kapott Szentpéteri József ötvösm?vész életm?-kiállításának társrendez?jeként. 1970-1971: a Képz?m?vészeti Alap Kiadó Vállalatnál kézirat-el?készít?ként dolgozott. 1971-t?l a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa. Gy?jteménykezel- m?vészettörténészként el?bb az éremtárat és az ezüstgy?jteményt gondozta, majd 1974-t?l a festészeti- és 1980-tól a szobrászati gy?jteményt is. 1980-tól 1994-ig a múzeum Képz?m?vészeti Osztályának/F?városi Képtár osztályvezet?je illetve igazgatója, 1996-tól igazgatóhelyettese. Az - és munkatársai invenciózus munkájának köszönhet?en nyílt meg - kiállítási térként - a Templomtér 1988-ban. Kutatási területe: részben a pest-budai ötvösm?vészet, részben a XX. századi és a kortárs magyar m?vészet Budapesthez kapcsolható irányzatai, illetve a f?város képz?m?vészeti gy?jteményeinek története. Számos jelent?s kiállítást rendezett itthon és külföldön.

F?bb m?vei
- Ötvöskatalógus, Budapesti Történeti Múzeum, 1978
- Szentpéteri József 1781-1862, Budapesti Történeti Múzeum, 1981
- A F?városi Képtár gy?jteménye 1890-1945, Budapesti Történeti Múzeum, 1999.