Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Gálig Zoltán, dr.

m?vészettörténész
Szombathely, 1955. március 25.

1974-1978: pécsi Tanárképz- F?iskola, földrajz?rajz szak; 1982-1987: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet szak. 1983-tól a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága képz?m?vészeti osztályán, majd 1985-t?l a Szombathelyi Képtárban dolgozik; 2000-2005: a Szombathelyi Képtár igazgatója. Kutatási területe a XX. századi és a kortárs magyar m?vészet. Számos publikációja jelent meg a század els- felének kevésbé ismert fest?ir?l és tendenciáiról, továbbá a kortárs képz?m?vészekr?l. Kutatásai kiterjednek a modern n?i m?vészet húszas-harmincas évekbeli id?szakára. 1985 és 1998 között mintegy száz kiállítást rendezett.

F?bb m?vei
- Új típusú m?veltségkép Szirtes János m?vészetében, Új Forrás, 1989/4.
- Vélt és valóságos terek. Maurer Dóra és Gáyor Tibor kiállítása, Balkon, 1993/2.
- Régi ideák - új id?k. Tót Endre konceptjei a Szombathelyi Képtárban, Új M?vészet, 1993/12.