Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Géger Melinda

m?vészettörténész
Kaposvár, 1956. július 10.

1974-1978: Juhász Gyula Tanárképz- F?iskola, Szeged (matematika-rajz szak); 1979-1983: Magyar Képz?m?vészeti F?iskola; 1993: Eötvös Loránd Tudományegyetem m?vészettörténet tanszék, bölcsészdoktori cím. A Rippl-Rónai Ödön Közalapítvány kurátora. 1982-t?l a Rippl-Rónai Múzeum tudományos munkatársa. Kaposváron él. Kutatási témája a kortárs magyar m?vészet és a somogyi képz?m?vészet. Kortárs egyéni és csoportos kiállítások szervez?je és rendez?je.

F?bb m?vei
- Virágból sz?tt rítusok (Honty Márta m?vészete), Somogy, 1982/1.
? Az éjszaka virágai (Kaponya Judit fest?m?vész kiállítása), Somogy, 1983/3.
- ?szi Tárlat (A somogyi képz?m?vészek kollektív tárlata), M?vészet, 1989. március
- Az állandóság akarata, a mulandóság örökléte (Cziráki Lajos m?vészete), M?vészet, 1989. július
- Kitörési kísérletek (Kertész Sándor), M?vészet, 1990. január
- Epilógus képekben (Ger- Kázmér életm?-kiállítása, kat., bev. tan., 1990)
- Profán szertartások (ef Zámbó István m?vészete), Új M?vészet, 1992. július
- Somogyi legendárium (Tanulmányok Szabados János és Weeber Klára m?vészetér?l), Kaposvár, 1993
- Határhelyzetek (Kaposvár m?vészeti élete 1990 után), Somogy, 1995. november
- Az oltár, mint metafora (Kling József m?vészete), Új M?vészet, 1995. május
- Gyorsan romló (Vörös András m?vészete), Új M?vészet, 1995. november-december
- Jubileumi számvetés (V. Országos Faszobrászati Biennálé Nagyatádon), Új M?vészet, 1997. március
- Képz?m?vészet Somogyban 1945-1990, Kaposvár, 1998
- Nemzedékváltás - A somogyi képz?m?vészet jelene, Pannon Tükör, 1997. június
- A díszlettervez- Donáth Péter (Tanulmány a m?vész életm?-katalógusához), Budapest, 1999
- A Nagyatádi Faszobrász Alkotótelep 1975-2000, Kaposvár, 1999.

Válogatott csoportos kiállítások
1983 - Balázs Irén textiltervez- iparm?vész és Schéner Mihály fest?m?vész kiállítása, Somogyi Képtár, Kaposvár
1986 - Cziráki Lajos fest?m?vész kiállítása, Somogyi Képtár, Kaposvár
1990 - Almássy Aladár fest?m?vész kiállítása, Somogyi Képtár, Kaposvár
1991 - I. Országos Groteszk Kiállítás, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
1992 - ef Zámbó István fest?m?vész kiállítása, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár - Ungvári Károly fest?m?vész életm?-kiállítása, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
1993 - II. Országos Groteszk Kiállítás, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár - Szabados János fest?m?vész és Weeber Klára szobrászm?vész életm?-kiállítása, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár.

(Horváth János)