Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Hárs Éva

m?vészettörténész
Veszprém, 1928. november 8.

1947-1951: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar m?vészettörténet?muzeológia szak; 1970: kandidátusi és doktori fokozat. Szakterülete az újkori magyar képz?m?vészet. 1975: Móra Ferenc-emlékérem; 1979: Pasteiner Gyula-emlékérem; 1983: Munka Érdemrend arany fokozat; 1984: Martyn Klára-díj; 1997: Pécs Város Díja. 1951-1955 között a Múzeumok és M?emlékek Országos Központjában, ill. a M?vel?dési Minisztérium múzeumi f?osztályán dolgozott. 1955-1969 között a pécsi Janus Pannonius Múzeum m?vészeti osztályvezet?je, 1969-1983 között a Baranya megyei Múzeum igazgatója. 1957-ben létrehozta a pécsi Modern Képtárat, amely vezetése alatt a hazai kortárs képz?m?vészet meghatározó gy?jteményévé fejl?dött. Számos kiállítást rendezett a kortárs képz?- és iparm?vészek alkotásaiból itthon és külföldön. 11 önálló kötete és mintegy 90 cikke, tanulmánya jelent meg különböz- szakfolyóiratokban. Több éven át részt vett az MTA M?vészettörténeti Bizottsága és a Tudományos Min?sít- Bizottság, valamint a Magyar Képz?m?vészek és Iparm?vészek Szövetsége munkájában.

F?bb m?vei
- Martyn (kismonográfia), Budapest, 1970
- A pécsi képz?m?vészet kistükre, Pécs, 1973
- Martyn Ferenc, Budapest, 1975
- Simon Béla, Budapest, 1976
- Modern Magyar Képtár [társszerz?kkel], Budapest, 1981
- Modern m?vészet a pécsi múzeumokban I?II., Budapest, 1983
- Vasarely (kismonográfia), Budapest, 1983
- Martyn Ferenc életm?-katalógusa, Somogy megyei Múzeum, 1985
- Kolbe Mihály negyven rajza, Pécs, 1987
- Zsolnay, Pécs, Budapest, 1996 (németül, angolul, 1997)
- Zsolnay, Pécs, minikönyv, Helikon, 1998.