Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Huszár Lajos

művészettörténész, numizmatikus
Nyárádszereda, 1906. január 29. - Budapest, 1987. december 23.

1928: diploma a Pázmány Péter Tudományegyetemen, történelem?földrajz szakon, művészettörténetből doktorál. Numizmatikai tanulmányok ösztöndíjjal a római Magyar Akadémián, majd a Balkánon. 1922-től a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, 1946-49-ig f?igazgatója. 1955-68-ig a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának vezet?je. 1955-68 között rendszeresen el?adott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 1957-ben kandidátus, 1983-ban a m?vészettörténeti tudományok doktora, 1984-ben címzetes egyetemi tanár. Nyugdíjasként a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum tudományos tanácsadója és a Református Ráday Gy?jtemény küls- munkatársa. Pénztörténettel, magyar érem- és plakettm?vészettel foglalkozott, az államalapítástól a legújabb korig. Több híres éremkatalógus szerz?je, illetve társszerz?je. 1933?75-ig a Numizmatikai Közlöny szerkeszt?je. Több száz tanulmánya mellett számos könyve jelent meg magyar és idegen nyelven egyaránt.
Díjak: 1941: Signum Laudis; 1981: Munka Érdemrend és más tudományos díjérmek.
Fm: Körmöcbányai éremvés?k és emlékérmek a XVI?XVII. században (klny.), Budapest, 1929; Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn [Procopius Bélával], Budapest, 1932; Szent György érmek, Budapest, 1940; Bethlen Gábor pénzei, Kolozsvár, 1945; A budai pénzverés története a középkorban, Budapest, 1958; A Báthoriak pénzei, Nyírbátor, 1961; The Art Coinage in Hungary, Budapest, 1963; Münzkunst in Ungarn, Budapest, 1963; Monnaies de Hongrie, Budapest, 1963; Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657, Budapest, 1975; Medicina in nummis [Varannai Gyulával], Budapest, 1977; A magyar numizmatika bibliográfiája [F. Fejér Máriával], Budapest, 1977; Medicina in nummis [Antall Józseffel], Budapest, 1979; Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, Budapest?München, 1979; A magyar pénzverés története a XVI. és XVII. században, Miskolc, 1984; Az erdélyi fejedelemség pénzverése, Budapest, 1995; Személyi érmek, Budapest, 1999.
Irodalom: Buza J.: ~, Századok, 1988/1-2.; Gedai I.: ~, Numizmatikai Közlöny, LXXXVI?LXXXVII., 1987?88; Baloghné Ábrányi H.: ~ m?veinek bibliográfiája, Numizmatikai Közlöny, LXXXVI?LXXXVII., 1987?88; K?hegyi M.: ~, Az érem, 1988/1. (Prohászka László)