Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Kántor Lajos

irodalomkritikus, m?vészetkritikus
Kolozsvár [Cluj, RO], 1937. augusztus 7.

1959: kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Kar; 1979: doktorátus. 1959-t?l a Korunk folyóirat irodalmi szerkeszt?je, 1963-tól a m?vészeti rovat vezet?je is. Esztétikai és kritikai írásai mellett foglalkozott irodalomtörténeti kutatásokkal és sajtótörténettel. Érdekl?déssel fordult a kortárs képz?m?vészet kérdései felé, különösen azután, hogy 1973-tól vállalta a Korunk Galéria kiállítássorozatának szervezését. E kiállítások mindenekel?tt a kortárs erdélyi magyar alkotók törekvéseir?l adtak számot. A Korunk védnöksége alatt szervezett tárlatokról ~ több kiadványban is számot adott (Korunk Galéria 50, 1976; Grafikusok a szül?földr?l, 1978; Találkozások, 1997), és számos kiállításuk katalógusának el?szavát írta. Bevezet- tanulmányával jelent meg a Kriterion Galéria albumsorozatának három kiadványa (Deák Ferenc, 1982; Paulovics László, 1983; Cseh Gusztáv, 1983). 1977-ben Kép, világkép címmel "a régi Korunk" (1926-1940) m?vészeti anyagának földolgozásával a hagyomány és korszer- formanyelv összefüggéseire mutatott rá. A kortárs alkotók közül behatóan foglalkozott Nagy Albert m?vészetével. A róla szóló összeállítását, amely forrásközléseket is magába foglal, Fehér volt a világ címmel adta közre (1997).

Irodalom
TÓTH S.: Korszer- képpel korszer- világképért, A Hét, 1978/7.

(Murádin Jen-)