Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Kontha Sándor

m?vészettörténész
(Bp., 1931. aug. 7.)

1951-56: ELTE BTK. 1958-ban diplomázott. 1956-57 között az SZM muzeológusaként dolgozott. 1957-61 között a MNG szoborosztályának m?vészettörténésze. 1961-63-ban a MTA ösztöndíjas aspiránsa; 1962: MTA M?vészettörténeti Bizottság tagja, majd titkára. A 60-as évek elején segédszerkeszt- a M?vészettörténeti Értesít?nél, Pogány Ö. Gábor szerkesztése alatt. 1968-ban Uitz Béla moszkvai m?terméb?l hazahozott alkotásokból megrendezte a fest- emigrációs és szovjet korszakának kiállítását. 1964-69 között az ELTE m?v.tört. tanszékén volt kutató, 1964-67-ig az MSZMP KB munkatársaként dolgozott. 1969-92 között a MTA M?vészettörténeti kutatócsoport f?munkatársa. 1965-t?l kandidátus. F- kutatási területe a század els- felének magyar m?vészete, de tanulmányt írt többek között Jaques Collot-ról, Michelangelóról. A Bp.-en megrendezett Nközi Kisplasztikai B.-k kétnyelv- katalógusába írt esszét: 1973-ban Medgyessy Ferencr?l, 1973-ban Bokros Birman Dezs?r?l, 1978-ban Kerényi Jen?r?l. Aktív éveiben mintegy 150 publikációja jelent meg szaklapokban, folyóiratokban, múzeumi kiadványokban (AH, Acta Historiae Artium, Kortárs, M?V, ÚM, Nagyvilág, Bildende Kunst, Iszkusztvo, Társadalmi Szemle, Lege Artis Medicinae stb.), el?adásokat tartott a József Attila Szabadegyetemen és a M?csarnokban. 1990-ben ~ szervezte meg Ferenczy Béni és Noémi centenáriumi kiállítását és programját, amelyet el?adássorozat kísért. Munkatársa volt az angol nyelv- és kiadású 32 kötetes m?vészeti lexikonnak (The Dictionary of Art, London, 1996, szerk.: J. TURNER).

F?bb m?vei
Mészáros László, A M?vtört. Kiskvtára sorozat, Bp., 1961; ~: [PETER MARTIN álnéven]: Alberto [Sanchez], Bp., 1964; Käthe Kollwitz, Bp., 1964; Mészáros László, Bp., 1966; Bokros Birman Dezs- önéletrajza, levelezése, m?vei, Bp., 1974; Beck Ö. Fülöp, Bp., 1980; Ferenczy Béni, Bp., 1981; Medgyessy és a kortárs magyar m?vészet, Déri M., Medgyessy Emlékülés el?adása, Debrecen, 1981; Pátzay Pál, Bp., 1985; (szerk.): Magyar M?vészet 1919-45, Bp., 1985.

Irodalom 
NAGY Z.: Uitz M.-Uitz életm?, Kritika, Bp., 1979/2.; VÉGH F.: Interjú ~ral, Tud. Magazin 1984/2.

(M. B.)