Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Kopócsy Annamária

m?vészettörténész
Budapest, 1970. december 8.

1990-1997 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet szak. 1997: Fülep Lajos-díj (szakdolgozat elismeréseként); 2000: Kállai Ern- m?kritikusi ösztöndíj. 1997-2000 között a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai osztályán muzeológusként dolgozott. 2000-t?l PhD-ösztöndíjas hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar m?vészettörténet szakán. F- kutatási területe a két világháború közötti magyar m?vészet. Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) kutatási program keretében a Képz?m?vészek Új Társasága (KUT) történetét dolgozza fel. Ezen kívül az 1920-as, 1930-as évek n?m?vészetével foglalkozik, akiknek munkáiból el?ször Hölgyválasz címmel a Szombathelyi Képtárban [Gálig Zoltánnal] 1998-ban rendezett bemutatót. 1997-1999 között az Ozirisz Alapítvány egyik munkatársaként, elfeledett életm?vek felkutatásával és bemutatásával foglalkozott. Kritikái jelennek meg a kortárs m?vészetr?l, illetve összefoglalói a különféle sokszorosító grafikai eljárásokról.

Írásai
- A Képz?m?vészek Új Társasága, a KUT els- korszaka (1924-26), M?vészettörténeti Értesít?, 1997/3-4.
- A m?vészi k?rajzolás itthon és Franciaországban az 1920-as években, in: Modern magyar litográfia 1890-1930 (szerk. BAJKAY ÉVA), Miskolci Galéria, 1998
- XX. századi magyar akvarell III. 1950-1975 (kat., XVI. Országos Akvarell Biennálé, Eger, 1998)
- Hölgyválasz. Turai Hedvig beszélgetése ~val és Gálig Zoltánnal, Balkon, 1999/1-2.
- Sokszorosan egyedi. Modern magyar litográfia 1890-1930, Új M?vészet, 1999/1-2.
- Nagyvadak között. A No. 1. csoport 1969-1971, Új M?vészet, 1999/5.
- Szita-festészet, Új M?vészet, 1999/9.
- Merítés a KUT-ból IV. Gadányi Jen- fest?m?vész emlékkiállítása (kat. bev., Haas Galéria, 2000).