Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Kopp Jenő

m?vészettörténész
Budapest, 1900. augusztus 2.
Budapest, 1977. január 13.

Elvégezte a gazdasági akadémiát, majd 1925-1930: Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán szerzett doktorátust. 1928-1930 között Gerevich Tibor mellett volt tanársegéd. 1930-1932: a római Magyar Történeti Intézetben folytatott kutatásokat. 1932-t?l f?városi alkalmazottként részt vett a F?városi Képtár Károlyi palota-beli létrehozásában, 1935-1947 között igazgatója volt. 1947. július 1-jén kinevezték a Székesf?városi Múzeumba központi múzeumigazgatónak, majd 1948-ban áthelyezték a F?városi Levéltárba. Eredetileg a 19. század els- felének magyar festészetével és egyházm?vészettel foglalkozott. Számos tanulmánya, cikke és kritikája jelent meg a Magyar M?vészetben, a Tükörben és más lapokban. M?ködése alatt lett a F?városi Képtár az ország legnagyobb magyar m?vészeti gy?jteménye.

F?bb m?vei
- Borsos József, Pécs, 1931
- Ismeretlen magyar fest?k a 19. század els- felében, Budapest, 1941
- Magyar mesterm?vek Budapest Székesf?város Képtára gy?jteményében, Budapest, 1942
- A F?városi Képtár képei, Budapest, 1943
- Magyar biedermeier festészet, Budapest, 1943
- Derkovits Gyula, Budapest, 1944
- Új magyar festészet, Budapest, 1947
- A háromszázéves pesti papnövelde, Budapest, 1948
- Kisfaludi Strobl Zsigmond, Budapest, 1956.

Irodalom
FÖLDES E.: A F?városi Képtár története és gy?jteménye 1890-1945, Budapest, 1999.

(Fitz Péter)