Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Körner Éva

m?vészettörténész
Budapest, 1929. június 20.
Budapest, 2004. augusztus 13.

1946-1951: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet?muzeológia szak. Pasteiner-díj; 1990: Lukács György-díj; Magyar Alkotóm?vészek Országos Egyesülete (MAOE) életm?díja; 1995: Martyn Klára-díj. 1949-1951 között a Szikra Könyvkiadónál szerkeszt?ként dolgozott. 1952-1955-ben aspirantúrán volt Fülep Lajos vezetésével. 1956-ban a Szépm?vészeti Múzeum muzeológusa. 1957-ben a forradalomban való részvétele miatt fegyelmivel elbocsátották. 1959-ben a M?terem cím- folyóirat szerkeszt?je. 1960-1964 között a Képz?m?vészeti Kiadó, 1965-1979 között a Corvina Kiadó szerkeszt?je, majd a Modern M?vészet f?szerkeszt?je volt. Az 1960-as, 1970-es években a Tudományos Ismeretterjeszt- Társulat (TIT) budapesti m?vészeti szakosztályának elnöke, kés?bb az MTA doktori tanácsa m?vészettörténet?építészettörténet és régészeti szakbizottságának tagja. 1970: a m?vészettörténet tudomány kandidátusa. 1979-1990 között az MTA M?vészettörténeti Kutató Intézet Tudományos f?munkatársa nyugdíjazásáig. Az 1990-es évek közepét?l megbízott tanárként dolgozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem m?vészettörténet tanszékén. Munkásságának f- területe a XX. századi magyar és európai m?vészet tárgyi anyaga, ill. viszonylatai. Szemléletváltó volt 1963-ban publikált könyve a Magyar m?vészet a két világháború közt, amelyben a hagyománytisztel- irányzatok mellett az addig a m?vészettörténetben csoportosan irányzatként figyelembe nem vett avantgárdizmust és spiritualizmust (Kozma Lajos, Major Máté építészek, Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, Bortnyik Sándor, Vajda Lajos, Ámos Imre, Anna Margit, Korniss Dezs?, Jakovits József, Martyn Ferenc, Szántó Piroska, Bálint Endre, Barta Lajos képz?m?vészek) er?teljesen szerepeltette. ~ írta az els- monográfiát Kassák Lajosról a képz?m?vészr?l és Korniss Dezs?r?l. F- munkája a Derkovits-monográfia, melyben az életm?vet széles körben, magyar és nemzetközi korrelációban vizsgálta. A Corvina Kiadónál eltöltött id?nek köszönhet?en sikerült az orosz avantgárdisták nagyszabású monográfiáinak megszervezése - pl.: a Rodcsenko-monográfia - és sajtó alá rendezése. A m?veket a világ nagy könyvkiadói is átvették. Több cikke foglalkozik az 1960-as években fellép- nagy magyar neoavantgárd generációval.

F?bb kiállításrendezései
1962 - Modern építészet - modern képz?m?vészet, Magyar Épít?m?vészek Szövetsége, Budapest - Vajda Lajos, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
1976 - Szentendrei m?vészet, Csók Képtár, Székesfehérvár
1997 - Veszelszky Béla, M?csarnok, Budapest (életm?kiállítás)
1998 - Rózsa presszó, Ernst Múzeum, Budapest

F?bb m?vei
- Picasso, Budapest, 1959
- A nyugati m?vészet új jelenségei, M?vészettörténeti Tanulmányok, 1960
- Magyar m?vészet a két világháború közt, Budapest, 1962
- Konstruktivizmus, Budapest, 1962
- A szentendrei m?vészet fogalmának kérdéséhez, M?vészettörténeti Értesít?, 1965
- Kassák irodalma és festészete, Budapest, 1967
- Derkovits Gyula (monográfia), Budapest, 1968
- A modern magyar m?vészet periodizációjának kérdéseihez, Kritika, 1969
- Pablo Picasso, Budapest, 1969
- Szentendre és a kelet-európai avantgarde, Valóság, 1971
- Ungarische Avantgarde (kat., München, Milánó, 1971)
- Könyv a 20-as évek szovjet m?vészetér?l, Kritika, 1973
- Derkovits Gyula, Budapest, 1974
- Vasarely, Budapest, 1976
- Adalékok a magyar képz?m?vészet történetéhez a két világháború között, M?vészettörténeti Értesít?, 1973/2.
- Bortnyik Sándor, Budapest, 1975
- Összekötve a földdel, interjú Kepes Györggyel, Kritika, 1980/1.
- L Art d?avant-garde en Hongrie de 1920 a 1930-1932, Bulletin de Centre Georges Pompidou, 1981/24.
? Korniss Dezs?, Budapest, 1981
- Lovasok a vízparton - Fekete négyzet fehér alapon [HÁN A.-val], M?vészet, 1984/8.
- Malevics (utószó), Budapest, 1984
- Fülep Lajos emlékezete, in: Fülep Lajos emlékkönyv, Budapest, 1985
- Változások a magyar m?vészettörténeti irodalom szemléletében a 30-as években, in: Fülep Lajos emlékkönyv, Budapest, 1985
- Kassák helye a magyar avantgarde tendenciákon belül, in: Kassák életm- kat., Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1987
- Die Avantgarde Deutung. Ein historisches Vergleich in Westkunst?Ostkunst, München, 1992
- Magyar avantgarde - izmusok nélkül, Új M?vészet, 1994/4?5.
- Az abszurd mint koncepció, Balkon, 1993/1-2.
- Derkovits rézkarcmappa, Budapest, 1994
- Derkovits pályaképe, Szombathely, 1996
- Die Konstruktivismus-Konzeption Ern- Kállais 1921-1923, Acta Historiae Artium, 1993
- Egy régi beszélgetés Veszelszky Bélával, in: Veszelszky Béla életm- kat., 1997
- Veszelszky Béla a magányos út választója, in: Veszelszky Béla életm- kat., 1997
- Avant-Garde and Spiritualism in Hungary, in: Hungarian Modernism 1900-1980, Budapest, 1999.