Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Kubička-Kucsera Klára

[Klára Kubičková-Kucserová] művészettörténész
Léva [Levice, SZL], 1936. aug. 15. -

1953-59: Comenius Egy., BTK, Pozsony, művészettörténet-esztétika szak, tanárai: Alžbeta Güntherová-Mayerová, Jozef Wagner, Tilkovszky Béla; Károly Egy., BTK, Prága: tanára: Jan Kv?t, Jaromír Neumann, Jaroslav Pešina. 1973: kandidátusi fokozat (Csehszlovák Tudományos Akadémia, Prága); 1985: a pozsonyi Comenius Egy. BTK-án doktorált. 1959?65 között m?emlékvéd- (Bajmóc majd Besztercebánya); 1965-71: között a besztercebányai Pedagógiai Főisk. oktatója; 1971-74 között a besztercebányai Terület G. osztályvezetője; 1974-83 között szabadfoglalkozású; 1983?87 között a pozsonyi Állami Tervez- és Kutatóintézet tudományos munkatársa; 1987?91 között a pozsonyi Slovbenská národná g. építészeti gy?jteményének megalapítója és vezet?je; 1990-ben a Slovenská národná g. (Szlovák Nemzeti Galéria) igazgatóhelyettese; a Szlovákiai Galériák Tanácsának els- elnöke; 1992?97 között a DOCOMOMO Nemzetközi szervezetének szlovákiai elnöke; 1996-ban a DOCOMOMO IV. Nemzetközi Konferenciájának f?szervez?je; 1991: Szlovák Kritikusok Szövetségének Marián Váross-díja; 1997: a Szlovákiai Magyar Képz?m?vészek Társasága Nívódíja; 1963-68, 1972-90: a Szlovákiai Képz?m?vészek Szövetségének tagja; 1991-től: a Szlovák Képz?m?vészeti Úniójának tagja; 1990-t?l a Cseh/Szlovákiai Magyar Képz?m?vészek Szövetségének alapítótagja. 1997-től ismét Besztercebányán él. Építészet- és m?vészettörténész, a két háború közötti korszak ismer?je, de a modern várostervezéssel és környezetvédelemmel, valamint a regionális építészet tárgykörével is foglalkozik. A 70-es évek elejét?l publikál a csehszlovákiai szaksajtóban, kiállításokat, múzeumi és galéria beli gy?jteményeket rendez. Az ARCHIKATURA, az építészettel foglalkozó karikatúra biennáléjának három évfolyamát rendezte meg (1992, 1994, 1996). Az 1991. évi Velencei Építészeti Biennálén a csehszlovák pavilon szlovákiai biztosa volt. Munkásságában rendszeres figyelmet szentel a cseh/szlovákiai magyar nemzetiség- m?vészeknek: Szabó Gyula (életm?tárlat-sorozat), Bacskai Béla, Angyal Géza stb. 1989 decemberében egyik alapító tagja és els- ügyvivője a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának, majd 1995-ben Kalita Gáborral közösen Kupola címmel képzőművészeti folyóiratot jelentetett meg. Illusztrált könyv kiállításokat rendezett (1992, 1994), aktívan vezette a pozsonyi Madách Galériát (1993?95), szakmai felügyelete alatt tevékenykedett a losonci Nógrádi G.

Fm: Szabó Gyula, Bratislava?Bp., 1972; Gajza Angyal. Súborné dielo (kat., Oblastná g. v Banskej Bystrici, 1974; Ecce Homo - válogatás Szabó Gyula grafikáiból. El?szó, Bratislava, 1975; Kisg., Bratislava?Bp., 1977; Gyökerek. Bacskai Béla tájképfestészete, M?V, 1981/8.; Bacskai Béla (monogr.), Bratislava, 1983; ABC kultúrních památek ?SSR (társszerz-), Praha, 1986; Emil Belluš - architektonické dielo (kat., Slovenská národná g., Bratislava, 1989); A CSSZMKT els- tagsági kiállítása (kat., DMM, Komárom (SZL), 1990; Milan Michal Harminc - výber z autorskej grafickej dokumentácie architektonického diela (kat., Slovenská národná g., Bratislava, 1991); ?eská a slovenská novofunkcionalistická architektúra (kat., Národná g., Praha - Slovenská národná g., Bratislava, Venice, 1991); Michal Maximilián Scheer - architektonické dielo (kat., Slovenská národná g., Bratislava, 1993); Ki kicsoda Kassától Prágáig? (társszerz-), Szekszárd, 1993; Sz?nyi Endre, 1995/6.; Lipcsey György - Fába vésett sorsok (monogr.), Somorja, 1995; A SZMKT második tagsági kiállítása (kat., DMM , Komárom [SZL]) 1995); Nagy József - Jubileumi kiállítás (kat., KMG, Dunaszerdahely, 1996); Moderné hnutie na Slovensku (kat., Slovenské národné m., Bratislava, 1996); Más realitás (kat., KMG, Dunaszerdahely, 1997); A cseh/szlovákiai magyar irodalom története 1918-1995 (társszerz-), Bratislava 1997; Winter és építészei, in: Winter L.: A mankótör?, Somorja, 1997. (H. G.)

Email: kubickova@bb.telecom.sk