Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Maderspach Viola

[Kovács Zoltánné]
m?vészettörténész
Alsóbarbatyeniszkrony [Iscroni, RO], 1920. március 26.

1938-1943: Magyar Képz?m?vészeti F?iskola, mestere: Aba Novák Vilmos; párhuzamosan 1942-1944-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem m?vészettörténet szakát végezte. 1951-1953 között a Nagybányai Történelmi Múzeum titkára és tudományos munkatársa, 1953-1962 között igazgatója, majd 1962-1963-ban muzeológusa volt. 1960-ban megszervezte és 1963-ig igazgatta a múzeum képtárát. 1956 és 1963 között a nagybányai múzeumban számos kortárs m?vészeti kiállítást szervezett, katalógus-el?szót és kritikai méltatást írt (Ziffer Sándorról, Klein Józsefr?l, Pászk Jen?r?l, Balogh Péterr?l, Benczédi Sándorról, Erd?s I. Pálról és Bagossy Sándorról). Tanulmányai és cikkei jelentek meg a nagybányai m?vésztelepr?l. 1953-ban elkészítette Nagybánya tartomány m?emléki összeírását.


(Murádin Jen-)