Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Mezei Árpád

m?vészeti író, m?vészetfilozófus, m?vészetpszichológus
Budapest 1902. július 2.
Glastonbury [Connecticut, USA], 1998. július 7.

Pán Imre m?vészeti író, költ- testvére. Indulására Kassák és Herwarth Walden volt nagy hatással, 1924-ben Pánnal és Ger- Györggyel együtt az IS cím?, rövid élet?, de a magyar avantgárdban fontos szerepet játszó dadaista szellem- lap szerkeszt?je volt. 1931-ben az Index cím- lapot szerkesztette. A numerus clausus miatt önképzéssel szerezte meg filozófiai m?veltségét, tisztvisel?ként dolgozott. 1940-ben Budapesten megismerkedett Marcel Jeannal, közös munkájuk eredménye a nemzetközi szakirodalomban úttör- és alapvet- a Lautréamont-monográfia és egy átfogó tanulmány a szürrealista m?vészetr?l. 1945-ben az Európai Iskola egyik alapítója, számos katalógus-el?szó szerz?je. 1947-es franciaországi útja során kapcsolatba került Bretonnal, ekkori írásai a magyar szürrealizmus legfontosabb teoretikus megnyilvánulásai közé tartoznak. Az 1950-es évek végét?l pszichológusként dolgozott az Országos Korányi TBC Intézetben, Levendel Lászlóval együtt több tanulmányt írt a betegségek pszichotikus vonatkozásairól. Emellett tovább folytatta m?vészetpszichológiai ihletés?, izgalmas asszociációkkal ellátott esszéinek sorozatát, melyekben els?sorban a modern m?vészet archetipikus és traumatikus ered?it vizsgálta. 1975-ben az Egyesült Államokban telepedett le, számos írását közölték a nemzetközi folyóiratok, így a Leonardo és az Onion. Több évtizedes munkásságának összefoglalója az Elmélkedések a m?vészetr?l c. m?ve, melyben egy er?teljesen pszichológiai és antropológiai m?vészetelmélet felvázolását kísérelte meg. A hagyományos beidegz?désekt?l, módszerekt?l eltér?, szuverén gondolkodásmódja fontos és különleges szerepet biztosít számára a m?vészetfilozófiában.


F?bb m?vei
- A paraszti létforma az európai kultúrában, Budapest, 1946
- Maldodor [Marcel Jeannal], Párizs, 1947
- Genése de la pensée moderne [Marcel Jeannal], Párizs, 1950
- Histoire de la peinture surréaliste [Marcel Jeannal], Párizs, 1959
- Személyiség és tuberkolózis [Levendel Lászlóval], Budapest 1964
- Oeuvres complétes d Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont [Marcel Jeannal], Párizs, 1971
- Az alkoholista beteg [Levendel Lászlóval], Budapest, 1972
- Elméletek és m?vészek, Budapest, 1974
- Mikrokozmoszok és értelmezések, Pécs, 1993
- Elmélkedések a m?vészetr?l, Budapest, 1994.

(Pataki Gábor)