Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Mezei Ottó

m?vészettörténész
Békés, 1925. november 28.?Budapest, 2004. július 18.

1947-1951: Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar?francia szak. 1960-1965: Eötvös Loránd Tudományegyetem, m?vészettörténet szak. 1960, 1962 (École du Louvre) egyéni tanulmányutat tett; 1966, 1967, 1992-ben ösztöndíjjal járt Franciaországban. 1975: egyetemi doktor. 1996-ban m?vészettörténészi munkájáért Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztje kitüntetést kapott. 2000: M?vel?dési Minisztérium-díj. 1951-1968 között általános iskolai, ill. középiskolai tanár, 1968-1986 között a Magyar Iparm?vészeti F?iskola tanára, majd a Magyar Nemzeti Galéria és a Népm?velési Intézet m?vészettörténésze, tudományos f?munkatársa. El?adott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Magyar Iparm?vészeti F?iskolán a XX. századi m?vészetr?l, tanfolyamokat vezetett, szervezett. Kutatási területe a XX. századi magyar és egyetemes m?vészet és ezek összefüggései, különös tekintettel a m?vész- és tervez?oktatásra, m?vésztelepi mozgalomra, az 1956 után eszmél- független fiatalok pályakezdésére, munkásságára, valamint egy-egy jelent?sebb magyar m?vész pályaképére. Az 1980-as, 1990-es években kb. 120 írása, tanulmánya jelent meg a M?vészet, az Új M?vészet, a Magyar Épít?m?vészet, az Alföld, az Életünk, a Kortárs, a Limes, a Március 15-e, a Nagyvilág, a Napjaink, az Új Forrás lapjain. Számos kiállítást rendezett: 1971: Anyag és forma a képz?m?vészetben, Tudományos Ismeretterjeszt- Társulat (TIT) Stúdió; 1977-1978: M?helysorozat, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; 1983: Új m?vészetért, Szeged; 1986-1987: Fészek Galéria, Budapest.
Könyvei
Duchamp 1887-1968, Budapest, 1970
Dési Huber István, Budapest, 1972
A Bauhaus - Válogatás a mozgalom dokumentumaiból, Budapest, 1975
Max Ernst, Budapest; Papp Oszkár, Budapest, 1981
Szilvitzky Margit, Budapest, 1982
Nagybánya - A hazai szabadiskolák múltjából, Budapest, 1983
Nemes Lampérth József, Budapest, 1984
Molnár Farkas, Budapest, 1987
Régi és/vagy új reneszánsz. Vaszary János összegy?jtött írásai, Tatabánya, 1987
Szlávics László, Budapest, 1994
Csontváry-dokumentumok I., tanulmány, jegyzetek, Budapest, 1995
Prutkay Péter harminc éve, Budapest, 1997
Lossonczy Tamás, Lossonczy Ibolya, Budapest, 1998
Orosz Gellért festészete, Budapest, 1998
Schéner Mihály, monográfia, Budapest, 1999
Veress Pál 1920-1999, monográfia, Veszprém, 2002
Pirk János (1903-1989) emlékkönyv, Budapest, 2003
Papp Oszkár, monográfia, Budapest, 2003 [?].
Írásai
Bor Pál m?vészeti írásai, 1986
Modern m?vészet és transztendencia, Új M?vészet, 1990/2.
A szürenon és kisugárzása, Ars Hungarica, 1991/1.
Boromisza Tibor emlékkiállítása, Új M?vészet, 1995/10.
Lossonczy Tamás retrospektív kiállítása, Új M?vészet, 1996/1-2.
Hamvas Béla és a képz?m?vészet, avagy a m?vészi lét színeváltozásai (kat., bev. tan., Hamvas Béla és a képz?m?vészet, 1997)Csáji Attila munkásságáról, in: Csáji Attila, 1997
Kortárs magyar m?vészet, in: Körmendy?Csák gy?jtemény, 1997
A hatvanas évek festészete - madártávlatból, Alföld, 1997/3.