Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Murádin Jenő

m?vészettörténész
Harasztos [C?l?ra?i, RO], 1937. november 23.

1959-1963: kolozsvári Babe- Bolyai Tudományegyetem, történelem-filozófia szak. 2001: Németh Lajos-díj. 1967-1988 között a kolozsvári Igazság c. napilap m?vészeti szerkeszt?je, osztályvezet?je, 1988-1990-ben a Napsugár gyermekirodalmi folyóirat f?szerkeszt?je, majd f?munkatársa, 1991-t?l a kolozsvári Ion Andreescu Képz?m?vészeti F?iskolán m?vészettörténet el?adó tanár. Szakterülete a XIX-XX. század magyar m?vészete. Több száz kritikai írásában behatóan foglalkozott a jelenkori m?vészettel. Tanulmányai jelentek meg a M?vészet, M?vészettörténeti Értesít?, Új M?vészet, Korunk, Igaz Szó, Utunk, A Hét c. folyóiratban. A Romániai Képz?m?vészek Szövetsége kritikai szakosztályának tagja, az Erdélyi Múzeum Egyesület alapító tagja.

Írásai
- Klein József, Bukarest, 1977
- A Barabás Miklós Céh, Bukarest, 1978
- Gy. Szabó Béla, Bukarest, 1980
- A Ferenczy m?vészcsalád Erdélyben, Bukarest, 1981
- Nagy István, Bukarest, 1984
- Maticska Jen?, Bukarest, 1985
- A tél fest?je - Gruzda János, Bukarest, 1989
- Nagy Oszkár [Kishonthy Zsolttal], Miskolc, 1993
- Nagybánya - a fest?telep m?vészei, Miskolc, 1994
- Dömötör Gizella - Mund Hugó [Bajkay Évával], Miskolc, 1996
- Nagybánya 100 éve [Szücs Györggyel], Nagybánya-Miskolc, 1996
- Thoma [Bay Miklóssal, Boros Judittal], Budapest, 1997
- Erdélyi fest?iskolák, Bukarest, 1997.