Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

S Nagy Katalin

művészettörténész, szociológus
Nagykanizsa, 1944. október 19.

1963-1973: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet, filozófia, magyar, népm?velés, szociológia szak. 1974: művészettörténet doktora; 1983: szociológia tudományok kandidátusa; 1996: tudományok nagydoktora, habilitált. 1989: Magyar Szociológiai Társaság művészetszociológia szakosztálya elnöke; OTDT társadalomtudományi szakmai bizottság elnöke; 1990: Kiváló tanár; 1994: "Az év legjobb publikációja", Magyar Szociológiai Társaság; 1997: Széchenyi Professzori Ösztöndíj; Iskolaalapító Mestertanár díj. 1968-1970 között az Akadémiai Kiadó lexikonszerkeszt?je; 1971-1972 között a Miskolci Képtár m?vészetszociológia munkatársa; 1973-1979 között a Népm?velési Intézet Kultúrakutató tudományos f?munkatársa; 1980-1986 között a Tömegkommunikációs Kutatóközpont tudományos f?munkatársa; 1987: Budapesti M?szaki Egyetem Szociológia Tanszék egyetemi docense; 1998-tól tanszékvezet- egyetemi tanár; 1980-1990 között Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Magyar Iparm?vészeti F?iskola; 1992-1996 között Miskolci Egyetem Kutatási területe: kultúra- és m?vészetszociológia, vizuális kommunikáció, 20. századi képz?m?vészet. Kb. 70 kiállítás rendez?je, 22 könyv, kb. 700 tanulmány, cikk, kat. szerz?je, 15 könyvben jelentek meg tanulmányai.

F?bb m?vei

- Anna Margit, 1971, Képz?m?vészeti Alap Kiadó (Mai Magyar M?vészet sorozat) 47 o.
- Festmény és néz?je, 1975, NPI, 128 o.
- Deim Pál, 1977, Képz?m?vészeti Alap Kiadó (Mai Magyar M?vészet sorozat) 62 o.
- Péter Vladimir, 1979, Corvina Kiadó (M?termi sorozat 78 o.
- Farkas István, 1979, Képz?m?vészeti Alap Kiadó.
- Chagall, 1980, Gondolat Kiadó (Szemt?l szemben sorozat).
- Eredmények a lakáskultúra vizsgálatból 1974-1978, 1980, NPI.
- Lakásmód, lakáskultúra Telkibányán, 1975-1978, NPI, 1981
- A vizuális kultúráról, 1982, Kossuth  Kiadó (vál., szerk., bev.) (Vélemények, viták sorozat)
- Klaniczay G. - S. Nagy K. (szerk.): Divatszociológia. I?II. TK (Membrán sorozat).
- A viselkedéskultúráról, 1984, Kossuth Kiadó (vál., szerk., bev.) (Vélemények, viták sorozat).
- Lakberendezési szokások, 1987, Magvet- Kiadó (Gyorsuló Id- sorozat).
- Föld-hajó. Képz?m?vészeti esszék, 1993, Liget Kiadó (Liget-könyvek).
- Ország Lili nagymonográfia, 1993, Arthis Kiadó. 
- M?vészetszociológia (I. A vizuális m?vészetek szociológiája, II., Vizuális kommunikáció), 1993, 1999, Tankönyvkiadó (237, 373 old).
- Látvány, amelyben élünk, 1993, 1999, BME Kiadó, 174 old.
- Farkas István nagymonográfia, 1994, Arthis Kiadó.
- Paul Hargittai, 1995, Arthis Kiadó (angol és magyar nyelven)
- Németh Géza, 1995, Körmendi Galéria (angol és magyar nyelven), 45 o.
- Józsa Péter Emlékkönyv, 1995, BME Szociológia Tanszék (vál., szerk. tan.), 225 o.
- István Farkas, 1999, Arthis Kiadó (angol)
- "Pompázik fénnyel a ház?" Képes lakásbels?-történet, 1999, Balassi Kiadó
- Jorgosz Tzorzouglu, Athén, 1999
- Bolmányi Ferenc, 2000, Enciklopédia Kiadó, 127 o.
- Asszonysorsok a 20. században (Szerk., bev. Balogh Margittal közösen), 318 o.
- Önarcképek. A m?vész szerepváltozásai, 2001, Palatinus Kiadó, 311 o.
- István Farkas, Fondazione István Farkas, 2002, 184 o. (olasz nyelven)
- Gábor Mariann monográfia, 2003, Glória Kiadó 132 o.
- A lakáskultúra története, 2003, Balassi Kiadó 270 o.
- A Holdfest?n?, 2003, Arnolfini Kiadó, 74 o.
- Szociológia (szerk., bev.). 2006, Typotex Kiadó 208 o.
- Emlékkavicsok. Holocaust a magyar képz?m?vészetben 1938-1945, 2006, Glória Kiadó 363 o.
- Művész-m?-befogadó. Képzőművészet és szociológia, 2007, Gondolat Kiadó.