Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Németh Lajos-

művészettörténész
Budapest, 1929. december 4. - Budapest, 1991. szeptember 4.


1948-1952: Eötvös Loránd Tudományegyetem, m?vészettörténész?muzeológus szak, tanára: Fülep Lajos. 1953-1983: a M?vészettörténeti Dokumentációs Központ tudományos f?munkatársa. 1983-1991 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanított, tanszékvezet- egyetemi tanár. A m?vészettörténeti tudomány kandidátusa 1956-ban, doktora 1968-ban. 1990-t?l az MTA levelez- tagja. 1965: Pasteiner Gyula-emlékdíj; 1979: Ipolyi Arnold-díj; 1987: Martyn Klára-díj; 1987: Munkácsy-díj; 1989: Pro Universitate Emlékérem; 1991: Széchenyi-díj; 1991: a M?vészeti Alap nagydíja. Az MTA M?vel?déstörténeti és M?vészettörténeti Bizottságának tagja volt, a Vizuális Kultúra kutatási munkabizottságának elnöke. A XIX. és XX. század m?vészetének stílustörténetével foglalkozott. Csontváry-tanulmánykötete a Csontváry-kutatás alapm?ve. Iskolateremt- m?vészettörténeti munkásságának központjában az egyetemes és magyar m?vészet, valamint a modern m?vészet esztétikai problémáinak kutatása állt. Az 1960-1970-es években kibontakozó új szemlélet?, a nemzetközi m?vészeti mozgalmakhoz felzárkózó m?vésznemzedék teljesítményeinek kommentálásával, ill. népszer?sítésével sokban hozzájárult a magyar m?kritikai gondolkodás megújulásához.

M?vei
- Hollósy Simon és kora m?vészete, 1956
- Piero della Francesca, 1958
- Képz?m?vészet a XX. század elején, 1959
- Képz?m?vészet 1919-t?l napjainkig, 1960
- Nagy Balogh János, 1960
- Modern magyar m?vészet, 1968
- A m?vészet sorsfordulója, 1970
- Két világháború között, 1971
- Vörös Béla, 1972
- Minerva baglya, 1973
- A XIX. század m?vészete. A historizmustól a szecesszióig, 1974
- Ország Lili, 1974
- A concise history of Hungarian art, 1976
- Csontváry-emlékkönyv. Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csontváry-irodalomból, szerk., 1976
- Kondor, 1976
- A századforduló m?vészetér?l, 1986
- Jakovits József kiállítása. Hatvany Lajos Múzeum [Hatvan], 1980
- Banga. ~ írása Banga Ferencr?l, 1981
- Baalbek. ~ tanulmánya Csontváry Kosztka Tivadar Baalbek cím- festményér?l, 1981
- Horváth Ferenc kiállítása, Tata [1983]
- CHASTEL, A.: Fabulák, formák, figurák. Válogatott tanulmányok, vál., 1984
- Beck András szobrászm?vész, 1911-1985, kísér- tan., Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, [1990]
- CSÓK ISTVÁN: Emlékezéseim, bev., 1990
- Törvény és kétely. A m?vészettörténet-tudomány önvizsgálata, 1992
- Gruber Béla [Sváby Lajossal] 1995
- Gesztus vagy m?alkotás. Válogatott írások a kortárs magyar képz?m?vészetr?l, Magyar Tudományos Akadémia M?vészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 2001.

Irodalom
MEZEI O.: Modern magyar m?vészet, Valóság, 1969
SZABÓ GY.: Egy bátor fölmérés nehézségei, Új Írás, 1969
TAMÁS A.: Minerva baglya, Tiszatáj, 1974
BODRI F.: ~: Kondor, Forrás, 1977
PATAKI G.: ~, M?vészet, 1992/1.