Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Pálosi Judit

[dr. Bácsy Ern?né]
m?vészettörténész
Budapest, 1939. június 12.

1957-1962: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet?magyar szak; 1987: egyetemi doktor. 1962-1975: Magyar Képz?- és Iparm?vészeti Lektorátus, csoportvezet?; 1975-1987: Magyar Nemzeti Galéria, az Új Magyar Képtár osztályvezet?-helyettese, majd megbízott osztályvezet?je; 1987-t?l Magyar Képz?m?vészeti F?iskola, m?vészettörténet tanszék. Megbízott el?adó: Miskolci Bölcsész Egyesület (1992-1993), Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1995-1997). A magyar UNESCO-bizottság kulturális albizottságának elnöke (1992-1996). Kutatási területe: általános európai és XX. századi magyar szövött falikárpit-m?vészet. Két könyv és több mint 50 m?vészeti tárgyú közlemény szerz?je, több mint 20 kiállítás rendez?je, pl.: XX. századi magyar m?vészet, Milánó, 1976; Nagybányai m?vésztelep. Kiállítás a telep megalakulásának 80. évfordulóján, Katona József Múzeum, Kecskemét, 1976; Ferenczy Noémi emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1979; A gobelin, Vigadó Galéria, Budapest, 1981; Modern Képtár állandó kiállítása, Vay Ádám Múzeum, Vaja, 1983.

F?bb m?vei
- A magyar gobelinszövés húsz éve (1960-1980), Békéscsaba, 1994
- Ferenczy Noémi, Budapest, 1998
- 20. századi magyar festészet és szobrászat, in: A Magyar Nemzeti Galéria 20. századi katalógusa, Budapest, 1986
- Rippl-Rónai József ?Krisztus születése és halála- falikárpitjáról, Ars Hungarica, 1984/1.
- Ferenczy Noémi szövött kárpitjai hazai és külföldi kiállításokon az 1920-as években, M?vészettörténeti Értesít?, 1984/1-2.
- Ferenczy Noémi m?vészi és tanári munkásságának eseménytörténete, Ars Hungarica, 1985/2.
- Contemporary Hungarian Textile 1933-1985, London?Nottingham, 1987
- Ferenczy Noémi alkotómódszere, Új Írás, 1990/9.
- Ferenczy Noémi elveszett kárpitjai, Magyar Iparm?vészet, 1998/2.