Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Pap Gábor

m?vészettörténész
Budapest, 1939. május 7.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar?m?vészettörténet szak; 1962-1963 között a Képz?m?vészeti Alapnál lebonyolítási el?adó, 1963-1973 között az MTV képz?m?vészeti rovatvezet?je, szerkeszt?, riporter, forgatókönyvíró, filmrendez?, m?sorvezet?, dramaturg, 1973-1979 között a M?vészet f?szerkeszt?-helyettese, 1979-1981-ben a Postánál hírlapkihordó, 1982-1984-ben a Kiskunhalasi Városi-Járási Könyvtár igazgatója, majd a városi tanács m?vel?dési osztályának munkatársa, 1984-1987 között küls- munkatársa, 1984-1985-ben a budapesti Széchenyi M?vel?dési Központ kiadói részlegvezet?je, 1987-1988-ban a gödöll?i Helytörténeti Gy?jtemény igazgató-helyettese, 1989-t?l a kecskeméti Nemzetközi Zománcm?vészeti Alkotóm?hely m?vészettörténet f?munkatársa. 1973-1977 között nyaranta a zebegényi Sz?nyi István Szabadiskola tanára, 1974-t?l a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, a Debreceni Tanítóképz?ben, Pécsett, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kaposvárott, Gy?rött, 1984-t?l a Budapesti M?szaki Egyetem Rózsa Ferenc Kollégiumában, a Bercsényi Klubban, 1994-1995 a Képz?m?vészeti F?iskolán, 1994-t?l a Gödöll?i Agrártudományi Egyetemen, 1995-t?l a Miskolci Bölcsészegyesületnél meghívott el?adó. 1993-tól a Csuvas Nemzeti Akadémia tagja.

F?bb m?vei
- Nagy István, 1965
- Nagy István?Nagy Balogh?Tornyai, 1965
- Csak tiszta forrásból. Adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezéséhez, 1990
- A Napút fest?je, Csontváry Kosztka Tivadar, 1992
- Jó pásztorok hagyatéka. Magyar népm?vészet, 1993
- Jött éve csodáknak. A csillagmítoszi hagyomány él- Atillája, 1993
- A képíró bölcs, Tóth Menyhért [Turai G. Kamillal], 1995
- Hazatalálás, 1996
- Angyali korona, szent csillag, 1996.