Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Pusztai Gabriella

m?vészettörténész
Kispest, 1930. szeptember 12.

1954: Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diploma; 1960-1961: a M?vel?dési Minisztérium által szervezett Kultúr Akadémián m?vészettörténetet hallgatott; 1967: Eötvös Loránd Tudományegyetem, m?vészettörténet diploma. 1971-ben doktori vizsgát tett, témája: a magyar iparm?vészeti kritika helyzete és alakulása a kiegyezést?l 1919-ig. 1949-t?l a Népm?velési Minisztériumban dolgozott. 1968-tól a Képz?m?vészeti Osztály munkatársa lett, ahol els?sorban a hazai iparm?vészettel foglalkozott. Szervez- munkával, állami vásárlással, jelent?sebb feladatok esetén megbízások kiadásával segítette hazai és külföldi kiállítások létrejöttét. Az erfurti iparm?vészeti kiállításoknak esetenként miniszteri biztosa, zs?ritagja, ill. a szimpóziumok el?adója volt. 1976-ban a Képz?- és Iparm?vészeti Lektorátus vezetésével bízták meg. Az intézmény szervezeti, személyzeti átalakításával, a bírálati rendszer korszer?sítésével foglalkozott. Az 1980-as években fellendül- építészet egyes alkotásainál eredményesen szorgalmazta a murális m?vek alkalmazását. 12 éves igazgatói munkája után 1988-ban ment nyugdíjba.