Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Rényi András

m?vészettörténész, esztéta
Budapest, 1953. október 12.

1977: Eötvös Loránd Tudományegyetem, m?vészettörténet?esztétika szak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszékén, ill. a Magyar Táncm?vészeti F?iskolán oktat docensként. 1988-ban egyetemi doktori, 1996-ban PhD fokozatot szerzett. Elméleti kutatási területei: a m?vészettörténet tudománytörténete (Rembrandt- és Caravaggio-kutatás), interpretációelmélet, plasztikai, kép- és tánchermeneutika, valamint a modernitás/posztmodernitás kérdésköre. A kortárs magyar m?vészek között terjedelmes elemzéseket szentelt Kondor Béla, Varga Imre, Bódy Gábor, Jovánovics György, El Kazovszkij, Bozsik Yvette, Joseph Nadj m?veinek - ezek egy része multimediális hordozókon jelent meg.

F?bb m?vei
- Ironikus apokalipszis. Adalékok Kondor kései ?ikonográfiai stílusához?, M?vészet, 1984/8.
- Ästhetische Erfahrung und kunstgeschichtliche Hermeneutik, Acta Historiae Artium, 1990-1992
- Die Versuchung der Moderne. Ein Beitrag zur Genese der Postmoderne, in: The Subject in Post-modernism. Ed. by Ales Erjavec, Ljubljana, 1990
- From ?Exact Science- to Criticism: Changes of Paradigms in 20th Century Art History, in: Le Grandi correnti dell estetica novecentesca, Roma?Siena, 1991
- In memoriam Bódy Gábor. Egy videom- anatómiája, in: ABCD Multimédia Magazin, 1995/4.
- Parcel 301 A multimedia analysis of the monument of the 1956 upraising in the lot 301 (CD-ROM, Budapest, 1995)
- A testek világlása, Budapest, 1999
- A gravitáció mint létmetafora, Enigma, 1999/20-21.
- A légb?l kapott monumentum, Mozgó Világ, 2000/2.
- A kódok és a tánc, Ellenfény, 2000/1-2.
- Die Schwierigkeit de Schwere. Gravitation als Seinsmetapher in der Poesie des späteren Rilke, in: Filosofia Hungarica. Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn, Bonn, 2001.
- Az áttetsz- bölcs. Rembrandt: Szent Jeromos itáliai tájban. In: Domborm?. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára. Szerk. Bárdos Judit. Liget, Budapest, 2001. 314-330.
- A holtpont igézete. Adalékok Caravaggio testfelfogásához és ?naturalizmusának- képi szintaxisához. Enigma, 2001, 30 sz.
- Egy kosár gyümölcst?l a Gyümölcskosár-ig: fenomenológia és esztétika, Vulgo, 2004/1.
- A technika igazsága. Képhermeneutikai reflexiók az Albertina Rembrandt-kiállításáról, Új M?vészet, 2004. augusztus
- Az ékesszóló kép. Adalékok Rembrandt prédikátorpmortréinak retorikájához, Új M?vészet, 2004. november
- A m?vészettörténeti megértésr?l. Világosság, 2004/5.
- Test és tér között: Giacometti és  a nehézkedés hermeneutikája. In: A tér a szobrászatban  - a szobrászat tere. M?csarnok, Magyar Szobrász Társaság, Budapest, 2005.Email: drrenyi@axelero.hu