Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Rozgonyi Iván

m?vészettörténész, m?vészeti író, költ?
Budapest, 1926. január 23.
Budapest, 1998. szeptember 21.

1944-1949: Pázmány Péter Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. 1952-1963 között az MTA M?vészettörténeti Dokumentációs Központ tudományos kutatója; 1963-1974: Magyar Fotóm?vészek Szövetsége; 1963-1965: a Fényképm?vészeti Tájékoztató szerkeszt?je; 1966-1974: a Fotóm?vészet szerkeszt?je; 1974-1984: a M?vészet olvasószerkeszt?je. Mintegy negyven m?vésszel készített interjút; kilépve a kérdez- szerepéb?l kritikai reflexióval ösztönözte partnereit polémiára, a problémák tisztázására. Szerkesztésében a Fotóm?vészet igazi elméleti fórum lett, hiányt pótolt az új szociológiai, szemiotikai, strukturalista elméletek bemutatásával. Felkarolta és a szakmával elfogadtatta a fotográfia új törekvéseit, a legfiatalabb fotóm?vészek legjobbjait.

Írásai
- Könny- járásáért (versek), Budapest, 1977
- Párbeszéd m?vekkel (interjúk), MTA?M?vészettörténeti Kutató Csoport, Budapest, 1988
- Vigh Tamás és Kincses Mária a Mednyánszky Teremben, M?vészet, 1964/1.
- Morell Mihály - szobrász, itt és most, M?vészet, 1965/2.
- A három harsonás. Domonkos Endre fotói Vigh Tamás szobráról, Fotóm?vészet, 1967/3.
- A fény elsötétülése Tahinnál, Fotóm?vészet, 1970/4.
- Vigh Tamásról, a jelentésváltozásról és egyéb kockázatos dolgokról, M?vészet, 1975/1.
- A pécsi Felszabadulási emlékm- megközelítése, M?vészet, 1975/12.
- A fest- m?velet megértését?l az analógiáig. Ország Lili 1974-1976-ban festett harminc képb?l álló ciklusának elemzése, M?vészet, 1976/11.
- Zoltán Nagy: Üzenet Délr?l (kat., bev. tan., Budapest, 1995)
- Nagy Zoltán esztergomi kiállítására, Új Forrás, 1997/2.

(Hernádi Miklós)