Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Ruzsa György

m?vészettörténész
Budapest, 1947. április 12.

1965-1971: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar és Lomonoszov Egyetem (Moszkva), m?vészettörténet?orosz szak. 1972-1975: V. N. Lazarev akadémikus aspiránsa Moszkvában. 1971-t?l az Iparm?vészeti Múzeum, 1985-t?l az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M?vészettörténet Tanszékének munkatársa, majd docense. 1975: a m?vészettörténet tudomány kandidátusa, 1997: habilitált doktor, 1998: a m?vészettörténet tudomány doktora. Kutatási területe a bizánci és orosz ikonfestészet, foglalkozik a klasszikus orosz avantgárd és az 1960-as, 1970-es, 1980-as évek szovjet nonkonformista m?vészetével is. Részt vett több magyarországi és külföldi szovjet nonkonformista m?vészeti kiállítás megszervezésében.

F?bb m?vei
- Látogatás K. Sz. Melnyikovnál, Magyar Épít?m?vészet, 1974/4.
- Vlagyimir Jankilevszkij, M?vészet, 1974/9.
- Látogatás észt m?vészeknél, Magyar Épít?m?vészet, 1976/3.
?L arionov, Budapest, 1977
- Banga Ferenc (kat., bev. tan., Hajdúböszörmény, 1979)
- Vlagyimir Jankilevszkij, Négy Évszak, 1985/9.
- Eduard Stejnberg, Négy Évszak, 1985/10.
- Tatlin, Revue des Pays de l Est, 1986/1.
- Az orosz avantgárd és az ikonfestészet, Ars Hungarica, 1988/1.
- Art and Revolution, New Hungarian Quarterly, 1988/nyár
- Vlijanyije ikonopiszi na absztraktno-geometricseszkije tendenciji v russzkom avantgargye, Dissertationes Slavicae, Sectio Linguistica, 1990/21.
- Pétervári Újak, Belvedere, 1991/1.
- Real Anxieties, Nonconformist Art from the Soviet Union, Budapest, 1997.