Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Salamon Nándor

muzeológus, m?vészeti író
Tápszentmiklós, 1935. december 10.

1950-1954: Tanítóképz?, Gy?r; 1954-1957: Pedagógiai F?iskola, Szeged, rajz-földrajz szak, tanárai: Kopasz Márta, Vinkler László, Buday Lajos. 1979: M?vel?dési Minisztérium nívódíja a Borsos Múzeum rendezéséért. Az 1970-es években muzeológiai, esztétikai posztgraduális tanulmányokat folytatott. 1957-1972 között pápai, gy?ri iskolákban, gimnáziumban tanított. 1973-1984 között a Xantus János Múzeum m?vészettörténész muzeológusa. 1984-1995 között a Szombathelyi Képtár igazgatója. 1960-1969-ben pápai, veszprémi, gy?ri kollektív kiállításokon szerepelt festményeivel. Az 1960-as évek közepét?l rendszeresen publikálta m?vészeti kritikáit, tanulmányait folyóiratokban és napilapokban (M?vészet, Új M?vészet, M?hely, Dunatáj, Új Forrás, Somogy, Új Horizont, Vasi Szemle, Népszava, Kisalföld, Tolna megyei Népújság stb.). Els?ként mutatta be a Kolozsváry- (1974) és Dévényi-gy?jteményt (1977), a hazatér- Konok Tamást (1980). Jelent?sebb kiállításrendezései: Kassák, Miháltz, Lossonczy Tamás és Ibolya, Gadányi, Halápy, A. Tóth. Részt vett a Borsos Múzeum (1979), a Kovács Margit-gy?jtemény, a pápai A. Tóth Sándor állandó kiállítás, valamint a Kende Judit- és a Petz-gy?jtemény létrehozásában. Értékes m?vészeti hagyatékok megszerzését szorgalmazta (Xantus Gyula, Patay Éva, Kende Judit, Barkóczy- és Patkó Imre-gy?jtemény). Tanulmányaiban a kortárs magyar m?vészettel, a régió alkotóival foglalkozott (Borsos M., Somogyi J., Cziráki L., Tóvári Tóth I., Giczy J., Lossonczy T. stb.). Számos katalógust írt, szerkesztett. Folyamatosan foglalkozott a soproni érembiennáléval. Két ciklusban a Magyar Képz?m?vészek és Iparm?vészek Szövetsége észak-dunántúli szervez?titkára volt. Megszervezte, kialakította a Szombathelyi Képtár intézményi arculatát, szervezeti kereteit. Nemzetközileg ismert m?vészeti múzeummá fejlesztette. Több hagyatékkal gyarapította a gy?jteményeket (pl.: Kassák, Orbán D., Martyn F., Szántó P., Miháltz P., Bartha L., Sz?ll?si E.). 1999-ben berendezte a Szántó Piroska-Vas István emléklakást.

F?bb m?vei
- Bemutatjuk a Kolozsváry-gy?jteményt, M?vészet, 1975/3.
- Négy város vonzásában. Bemutatjuk Konok Tamás fest?m?vészt, M?hely, 1980/2.
- Egy életm- metszete. A gy?ri Borsos Miklós-gy?jtemény, M?vészet, 1980/6.
- Orbán Dezs- emlékkiállítása (kat. bev., Gy?r, 1988)
- Kiállítási krónika - egy év tükrében: Szombathelyi Képtár, 1993, Vasi Szemle, 1994/1.
- Kisalföldi M?vészek Lexikona, Gy?r, 1998
- Párhuzamos pályarajzok Vecsési Sándorról, Limes, 1999/2.
- A Vass-gy?jtemény, Magyar M?vészeti Fórum, 1999/4.
- Martyn Ferenc és Tata, Limes, 2000/1.

Irodalom
~ írásai (1962-95)(összeállította: IPKOVICHNÉ SZAKÁLY I., bibliográfia, Szombathely, 1995).