Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Sinkovits Péter

m?vészettörténész
Budapest 1943. március 22.

1962-1967: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet-magyar szak. 2002: Németh Lajos-díj. 1966-1967: a Szépm?vészeti Múzeum gyakornoka. 1968-1973: a Kulturális Kapcsolatok Intézete Propaganda Osztályán dolgozott, feladata: magyar kiállítások külföldi és külföldi egyetemes m?vészeti, ill. külföldön él- magyar m?vészek - pl. Victor Vasarely, Amerigo Tot - itthoni bemutatásának szervezése. 1967-ben a József nádor téri közösségi helyiségben Kondor Béla egyéni, majd Uitz Béla nagy grafikai retrospektív kiállítását szervezte. 1968: az els- pop art kiállítás Lakner László, Major János, Maurer Dóra, Pásztor Gábor munkáival; Frey Krisztián kiállítása a M?egyetem Irinyi József Kollégiumában. ~ rendezte az I. Iparterv kiállítást 1968-ban, a Documenta kiállítások szervezési elveit követve 11 avantgárd m?vészt hívott meg. Min?ségi szelekcióval az akkori avantgárd m?vészek legjobbjainak munkáit mutatta be. Az együttes nem tekinthet- klasszikus csoportkiállításnak, mert a válogatás az akkori progresszív irányzatok majdnem mindegyikére kiterjedt, így összetétele nem a stílusegységet követte. Az Iparterv nevet a kiállításnak helyet adó belvárosi építész irodáról utólag kapta. Kiállító m?vészek: Bak Imre, Frey Krisztián, Hencze Tamás, Jovánovics György, Keserü Ilona, Konkoly Gyula, Lakner László, Molnár Sándor, Nádler István, Siskov Ludmil és Tót Endre. ~ 1969. májustól júniusig kéthetente a csoport tagjainak kiállítást rendez a Központi Fizikai Kutató Intézet klubjában. Formálódik az Iparterv II. kiállítás mez?nye: kiegészül Baranyay András, Major János grafikáival és a kiállítás-sorozatot lezáró Szentjóby Tamás happeningjével. 1969. október 24-én nyílt meg az Iparterv II. kiállítás. Sinkovits a Budafoki úti kamarakiállításon az új szerepl?ket még kiegészíti Méhes László hiperrealista Hétköznap képével. 1973: a M?vészet c. folyóirat Kitekintés rovatának vezet?je; 1986-1989 között f?szerkeszt?-helyettes. 1989-t?l a Belvedere c. lap f?szerkeszt?je. 1990: az Új M?vészet lapalapító f?szerkeszt?je. 1991-ben létrehozta az Új M?vészet Kiadót, mely kortárs magyar m?vészekr?l szóló monográfiákat, ill. tanulmányköteteket jelentet meg. Sorozatszerkeszt?je a monográfia-kiadványoknak, melyben Gyarmathy Tihamér, Lossonczy Tamás, Veszelszky Béla, Haraszty István, Bukta Imre, El Kazovszkij, Lakner László, Bene Géza életm?vét bemutató könyv jelent meg. A tanulmánykötet-sorozatban: Passuth Krisztina, Sturcz János, Lóska Lajos, Wehner Tibor könyve, és Csontváry írásaiból összeállított dokumentum kötet. ~ 1997-ben nyitotta meg a Szinyei Szalont Lossonczy Tamás új szemlélet?, ábrázoló m?veivel. A Szalon kiállításaiban fontos szempont a generációs szolidaritás fenntartása, ezért az id?sebb mesterekt?l - Lossonczy Tamás, Molnár Sándor, Keserü Ilona - Gyarmathy Tihaméron keresztül Kósa János, Wächter Dénes, Varga Patrícia Minerva, Hajdú Kingáig ível ez a nemzedéki híd. Kiállításpolitikájának fontos eleme, hogy a közelmúlt jelentékeny progresszív m?vészeinek életm?ve ne merüljön feledésbe, ezért rendezett Illés Árpád, Kontraszty László, Bene Géza, Pirk János és Futásfalvi Márton Piroska m?veib?l tárlatot.

F?bb m?vei
- Szürenon, M?vészet, 1971/2.
- Bak Imre és Konkoly Gyula kiállítása a Fényes Adolf-teremben, M?vészet, 1971/9.
- Minimal art, Képz?m?vészeti Almanach 3. 1972
- A pop nemzedék másodvirágzása, M?vészet, 1977/9.
- A Documenta 6 és a mai m?vészet I-II-III, M?vészet, 1978/1-3.
- Méhes László (kismonográfia, Budapest, 1980)
- Ludwig-jelenség, M?vészet, 1983/12.
- Képéhség - A nyugat-berlini Új Vadak kiállítása a M?csarnokban, M?vészet, 1984/6.
- Képzuhatag - A magyar festészet új hullámai az Ernst Múzeumban, M?vészet, 1984/12.
- Az impressziótól a metamorfózisig - beszélgetés Molnár Sándorral, M?vészet, 1986/3.
- Új szenzibilitás az Eklektikában - Eklektika 85, M?vészet, 1986/10.
- Végtelen spirál - Interjú Max Bill-lel, M?vészet, 1987/3.
- Szín- és fényháttér - Beszélgetés Gyarmathy Tihamérral, M?vészet, 1988/1.
- Posztmodernek és újmodernek Kasselban - Documenta 8., M?vészet, 1988/3.
- Én fest- vagyok - interjú Lossonczy Tamással, M?vészet, 1989/6.
- Egy mítosz nyomában - Csernus Tibor kiállítása a M?csarnokban, M?vészet, 1989/8.
- Gyarmathy Tihamér (monográfia, Budapest, 1991)
- A t?z-korszak képei - Molnár Sándor kiállítása a Vigadóban, Új M?vészet, 1994/6.
- Önarckép torzító tükörben - Beszélgetés Major János grafikusm?vésszel, Új M?vészet, 1997/5-6.
- Beszélgetés Keserü Ilona fest?m?vésszel, Új M?vészet, 2000/11.