Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Sümegi György

muzeológus, m?vészettörténész
Kaposvár, 1947. június 1.

1971: Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv- és irodalom-történelem szak, Debrecen; 1979: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar m?vészettörténet szak. 1996: 56-os Emlékérem. A Kritikusok Nemzetközi Szövetségének (AICA) tagja. A Katona József Múzeum muzeológusaként újjászervezte a Kecskeméti Képtárat, megtöbbszörözte az alapgy?jteményt, számos kiállítást rendezett. 1977-1983 között a Forrás cím- m?vészeti folyóirat, 1981-1982-ben a Múzsák kiadói szerkeszt?je. 1982-2000 között a M?vel?dési és Közoktatási Minisztérium f?el?adója, képz?m?vészeti osztályának, f?osztályának vezet?je, a kulturális tárca f?tanácsosa. 1992-2000 között a Velencei Biennálé magyar kiállítási pavilon rekonstrukciójának kezdeményez?je. 1988-1999-ben a hazai múzeumok kortárs m?vészeti vásárlási pályázatainak irányítója. A szobrászat, festészet és fotográfia m?vészeti szakért?je, igazságügyi szakért?. Az 1956-os forradalom vizuális emlékanyagának föltárását, gy?jtését és publikálását, kiállítási közzétételét végzi. Részt vett 1993-2000 között a Miskolci Galéria M?vészeti Tanácsa, 1994-1999 között a Nemzeti Kulturális Alap Képz?m?vészeti Kollégiuma és számos m?vészeti alapítvány kuratóriumának munkájában. Rendszeresen publikál különböz- folyóiratokban (Forrás, Fotóm?vészet, Új M?vészet), múzeumi évkönyvekben (Kecskemét, Debrecen, Miskolc), szakorgánumokban (M?vészettörténeti Értesít?, Ars Hungarica). F- kutatási területe - Katona József ikonográfiája, kiskunsági szakrális emlékek és a külföldi magyar képz?m?vészet mellett - grafikatörténeti, m?vésztelepi, alkotótelepi formációk, egyes életm?vek (Perlrott Csaba Vilmos, Tóth Menyhért, Szalay Lajos) vizsgálata.

Könyvei
- Szül?földünk a Duna-Tisza köze, Budapest, 1986 [Tóth Piroskával]
- A m?vész kötelessége az erkölcsi bátorság. Beszélgetések Szalay Lajossal, Miskolc, 1991
- Idekint és odabent. Beszélgetések képz?m?vészetr?l, Békéscsaba, 1994
- Érintések. In memoriam Szalay Lajos, Miskolc, 1996
- Pécsi József: Különfélék. Összegy?jtött írások a fotográfiáról, Budapest, 1999.
- A kecskeméti városháza, Kecskemét, 1987
- Lipták Pál világa, Békéscsaba, 1989
- A kecskeméti m?vésztelep és alkotóház, Budapest, 1996
- A velencei magyar pavilon, Budapest, 2000
- Kiskunsági madonnák, Kiskunfélegyháza, 2000
- Miklóssy Gábor, Marosvásárhely, 2001.