Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Supka Magdolna

m?vészettörténész
Budapest, 1914. augusztus 3.?Budapest, 2005. november 10.

1938: Pázmány Péter Tudomány Egyetem m?vészettörténet doktorátus; 1971: a m?vészettörténet kandidátusa. 1943-1954: a Székesf?városi Múzeumok, majd a Budapesti Történeti Múzeum muzeológusa, 1954-1957: az MTA M?vészettörténeti Dokumentációs Központ munkatársa, 1957-t?l a Magyar Nemzeti Galéria tudományos f?munkatársa. 1960-tól a Kritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA), 1994-t?l a Magyar M?vészeti Akadémia tagja. 1981: a Magyar Népköztársaság M?vészeti Alapja (MNMA) M?vészeti Írói Nagydíja; 1984: a Munka Érdemrend arany fokozata; 1994: Széchenyi-díj; 2000: Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje; Madách-díj. A Magyar Képz?m?vészeti Egyetem díszdoktora (1998). Kutatási területe a XX. századi és kortárs magyar m?vészet. Pályafutása során rendkívül sokat tett a kortárs grafika megismertetéséért, a magyar grafika aranykorának megteremtéséért. M?vészettörténeti jelent?ség- kiállítások kezdeményez?je, szervez?je és rendez?je, monográfiák, tanulmányok, katalógusok írója. Szakmai munkásságának egyik legfontosabb szegmense a mell?zött, elfeledett mesterek (Aba Novák Vilmos, Tóth Menyhért, Gadányi Jen?, Kohán György, Szalay Lajos, Szabó Vladimir) életm?vének feltárása, m?vészettörténeti helyének és jelent?ségének kijelölése. 1984-ben a kortárs magyar grafikusok a budapesti Fészek Galériában rendezték meg a ~nak, Manna néninek szeretettel cím- kiállítást.

F?bb m?vei
- A magyar úrihímzés, Budapest, 1938
- Zichy Mihály [Bényi L.-val], Budapest, 1953
- Aba Novák Vilmos, Budapest, 1966
- Életképek a Magyar Nemzeti Galériában, Budapest, 1974
- Szabó Vladimir, Budapest, 1974
- Rékassy Csaba, Budapest, 1981
- Csohány Kálmán, Budapest, 1985
- Pirk János, Budapest, 1988
- Tóth Menyhért, Budapest, 1991
- Kohán György, Budapest, 1994
- Tenk László, Budapest, 1996
- Földi Péter, Budapest, 1997
- Lóránt János, Budapest, 1998
- Kovács Péter, Budapest, 1998
- Kohán Gyula, 2001.

Fontosabb tanulmányok
- Szempontok a képz?m?vészeti alkotótevékenység vizsgálatához. Pszichológiai tanulmányok, Budapest, 1959
- A drámai groteszk szerepe festészetünkben a m?vészetpszichológia szemszögéb?l, M?vészettörténeti Értesít?, 1964/2.
- Kohán György 1910-1964, Magyar Nemzeti Galéria Évkönyv I., Budapest, 1970
- Gy?r?z- életm? (Tóth Menyhértr?l), Forrás, 1983/9.
- Vad vizek. Tóth Menyhért teljessége, Forrás, 2000/11.

Fontosabb katalógusok
- Aba Novák Vilmos, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1962
- Gadányi Jen- emlékkiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1967
- Kárpáti Tamás, Budapest, 2000
- Magyarul európai (Földi Péter, Muzsnay Ákos, Szabó Tamás), Budapest, 2000
- XX. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc, 2000.

Irodalom
SZABÓ J.: ~nak, Manna néninek szeretettel (kat. bev., Fészek Galéria, Budapest, 1984)
Névjegy. A Magyar M?vészeti Akadémia kincsestára. Életrajzok, dokumentumok 1992-1994, Budapest, 1995.

(Hernádi Miklós?Wehner Tibor)