Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Szabadi Judit

m?vészettörténész
Pápa, 1940. november 24.

1959-1964: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet-magyar szak. 1964-1990: a Corvina Kiadó felel?s szerkeszt?je. 1990-t?l a Magyar Nemzeti Galéria tudományos f?munkatársa, majd 1993-tól 1997-ig f?muzeológusa. 1985-t?l mellékállásban adjunktus, 1990-t?l egyetemi docens a Magyar Képz?m?vészeti F?iskolán. 1993-tól a Magyar Képz?m?vészeti F?iskola m?vészettörténeti tanszékének tanszékvezet?je. 1996-tól habilitált kinevezett egyetemi tanár. Kutatási területe a XIX-XX. századi m?vészet. Tudományos munkásságának f- korszakai: a kortárs egyetemes és magyar m?vészet az 1960-as, 1970-es években; legf?bb eredménye a Képz?m?vészeti Almanach (1969, 1970, 1972) szerkesztése, és a századforduló m?vészete, különös tekintettel a magyar szecesszió képz?m?vészetére. Gulácsy Lajos és Rippl-Rónai-kutató. Az utóbbi évtizedben kutatásában nagyobb hangsúlyt kap a XIX. század: a historizmus magyar jelensége, a szimbolizmus az egyetemes m?vészetben, és kiemelten Manet munkássága. 1964 óta folyamatosan publikál könyveket (15 önálló könyve jelent meg), tanulmányokat és cikkeket, melyek közül jó néhány idegen nyelven is megjelent.

F?bb m?vei
- Gulácsy Lajos (1969)
- A magyar szecesszió m?vészete (1979)
- Jugendstil in Ungarn (1982)
- Gulácsy Lajos. Szemt?l-szemben sorozatban (1983)
- Hagyomány és korszer?ség (1987)
- Art Nouveau in Hungary (1989)
- Így élt Rippl-Rónai (1990)
- Rippl-Rónai (1990)
- Manet. A modern élet heroizmusa (1995)
- Ferenczy Károly pályaképe (1996)
- Portrévázlat Csernus Tiborról (1998).