Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Szíj Rezső

m?vészeti író
Mez?lak, 1915. október 7.
1934-1938: Református Pedagógiai Akadémia, Pápa. Díjak: 1991: A Magyar Köztársaság Csillagrendje; 1995: Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora; Lakitelek Alapítvány Nagydíja; Kölcsey-emlékérem; MHB Táncsics Alapítvány 1995. évi képz?m?vészeti-m?kritikusi díja; 1996: Várpalota díszpolgára; Krúdy-emlékérem. 1946-1949 között a Misztótfalusi Könyvkiadó igazgatója. 1961-1969-ben az MTA Ipargazdasági Kutatási Csoport könyvtárosa. 1969-1971 között az Országos Széchenyi Könyvtár f?könyvtárosa. Irodalomtörténészként, m?vészeti íróként számos könyvm?vészettel és a modern magyar m?vészettel foglalkozó tanulmányt, könyvet írt és publikált. Több kulturális és m?vészeti egyesület szervez?je és vezet?je (Magyar Bibliofil Társaság, M?gy?jt?k és M?barátok Köre, Szenczi Molnár Társaság). M?gy?jteményéb?l számos id?szaki kiállítást rendezett, ill. állandó gy?jteményt hozott létre (Pápa, Kecskemét, Lakitelek, Várpalota).

F?bb m?vei
- Mai magyar könyvm?vészet 1945-60, Budapest, 1962
- Tevan Andor kiadói munkássága, Gyoma, 1963
- Az épül- Szombathely, Szombathely, 1963
- Reich Károly, 1964
- Szász Endre, 1965
- M?emlékek, m?alkotások Várpalotán, 1965
- Szentiványi Lajos, 1967
- Rafael Gy?z?, 1972
- Xantus Gyula, 1977
- Mikus Sándor, 1977
- A m?gy?jtésr?l, 1980
- Ridovics László, 1982
- Az én könyvtáram, Budapest, 1983
- ~-Kovács Rózsa gy?jtemény, Budapest, 1984
- Képek egy magángy?jteményb?l, Csorna, 1988.

Irodalom
HARTYÁNYI I.: ~ bibliográfia, Csorna, 1987
HARTYÁNYI I.: ~r?l, Budapest, 1997.