Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Szőke Annamária

m?vészettörténész
Budapest, 1959. február 5.
1979-1985: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet?esztétika. 1982-t?l a Bölcsész Index (Cápa, Jó Világ, Tartóshullám, Hasbeszél- a gondolában) egyik szerkeszt?je; 1987-t?l a Tartóshullám szerkeszt?je Beke Lászlóval; 1985-1987 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M?vészettörténeti Tanszékén és a MTA M?vészettörténeti Kutatócsoportjának adattárában dolgozott; 1986-tól az Erdély Miklós-hagyaték egyik kezel?je, majd az 1991-ben létrejött Erdély Miklós Alapítvány kuratóriumi tagja; 1987-1990 között Tudományos Min?sít- Bizottság-ösztöndíjas, az utolsó évben 10 hónapig DAAD-ösztöndíjjal a müncheni Zentralinstitut für Kunstgeschichte-ben kutat; 1990-1991-ben a Magyar Képz?m?vészeti F?iskolán megbízott el?adó; 1991-1992: az Europa Institut, Budapest ösztöndíja; 1991-1998: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M?vészettörténeti Tanszékén tanársegéd, 1999-t?l adjunktus, területe a XIX. és XX. századi képz?m?vészet; 1992-t?l az Artpool Alapítvány kuratóriumi tagja. 1998-ban doktorált. 1997-1998-tól a Balassi Kiadó által elindított Források a XX. század m?vészetéhez c. sorozat szerkeszt?je; 1998: a Nappali Ház társszerkeszt?je.

F?bb m?vei
? Pauer. Fotó- és szövegdokumentáció, összeáll.: Sz?ke Annamária, Budapest, 1985
- piros fehér zöld, in: Sub minervae nationis praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréb?l Németh Lajos 60. születésnapjára, Budapest, 1989
- ?Lassított lónézés?. Székely Bertalan mozgástanulmányai. in: Székely Bertalan mozgástanulmányai (szerk.: Sz?ke Annamária, BEKE L.), Budapest, 1992
- ?Titok a jöv- jelenléte?. Tudomány a m?vészet határain belül Erdély Miklós m?vészetében, Nappali Ház, 1997/4.
- Diagramok: gondolat-térképek, Diagram (szerk.: Sz?ke Annamária), Artpool?M?csarnok, Budapest, 1998
- A performance-m?vészet (szerk., el?szó: Sz?ke Annamária), Budapest, 2000
- 2006Email: szoeke@irisart.elte.hu