Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Szuchy M. Emil

[E?ry M. Emil]
muzeológus
Csicsóka, 1912. október 6.
1932-1935: A prágai konzervatórium színészi tagozata; 1936-1939: A Varsói Színm?vészeti Intézet rendez- szakos ösztöndíjasa; 1951-1953: a medgyesi [Medias, RO] Kerületi Múzeum asszisztense; 1953-1956: a Kerületi Múzeum igazgatója; 1969-1990 között a komáromi DMM Szépm?vészeti Osztályának vezet?je. Komáromban él és alkot. Múzeumi tevékenysége során 230 képz?m?vészeti kiállítást rendezett, katalógusokat írt és szerkesztett. Szakíróként f?képpen a komáromi képz?m?vészeti hagyományok és a kortárs magyar képz?m?vészeti élet foglalkoztatja.

F?bb m?vei
- Rákosi Ern?, Irodalmi Szemle, 1974/5.
- Emlékezés Berecz Gyulára, Irodalmi Szemle, 1975/4.
- Sors- és korkép Tallós Prohászka Istvánról, Irodalmi Szemle, 1975/8.
- Ger- Gusztáv m?vészetér?l, Irodalmi Szemle, 1976/8.
- Szobrok és Ady-portrék Bokros Birman Dezs- m?vészetében, Irodalmi Szemle, 1977/9.
- Staudt-Csengeli Mihály életútja, Irodalmi Szemle, 1980/3.
- Száz éve született Komáromi Kacz Endre, Irodalmi Szemle, 1980/6.

Irodalom
MÁCZA M.: ~ 80 éves, Iuxta Danubium No 10., A DMM évkönyve, DMM, Komárno-Komárom, 1992.(Hushegyi Gábor)