Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Szuromi Pál

m?vészeti író
Hódmez?vásárhely, 1942. szeptember 1.
1964-1968: Juhász Gyula Tanárképz- F?iskola, Szeged, magyar-rajz szak. 1978-1981: József Attila Tudományegyetem, Szeged, filozófia-esztétika (posztgraduális képzés). 1996: Fehér rózsa-díj; Kultúraközvetít?k Társaságának kitüntetése. 1981-1998-ig a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa, majd osztályvezet?je. A Juss cím- társadalomismereti folyóirat szerkeszt?je, az Új M?vészet és az Élet és Irodalom küls- munkatársa. 1982-1997 között a szegedi Juhász Gyula Tanárképz- F?iskola Rajz és M?vészettörténet Tanszékének esztétika és m?vészettörténet el?adója. 1991-t?l a szegedi József Attila Tudományegyetem meghívott tanára. 1995-ben létrehozta a Szegedi Grafikai M?vésztelepet. Szegeden él, jelenleg szabadfoglalkozású. Kutatási területe a modern magyar m?vészet, különös tekintettel a festészetre, grafikára, egyben a komikus kifejezési formákra. 1971-t?l publikál különféle kulturális, m?vészeti lapokban és folyóiratokban, 1981-t?l pedig országos és területi kiállításokat rendez a szegedi képtárban és múzeumban. Mezei Ottóval együtt itt hozták létre 1983-ban az els- Új M?vészetért seregszemlét (1960-1975). Mintegy 300 cikk, tanulmány és katalógusel?szó szerz?je.

F?bb m?vei
- Fischer Ern?, Budapest, 1989
- Csáky József, Szeged, 1989
- Tükrök, tükröz?dések, Szolnok, 1994
- Az utánzástól a szimbolikus formaképzésig [Fischer Ern?vel], Budapest, 1997
- Kés?újkori optikák, Szeged, 2001.