Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Tatai Erzsébet

m?vészettörténész
Budapest, 1958. augusztus 9.
1983-1988: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet szak; 1999-2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, m?vészettörténet doktori iskola. 1986-1988: a Képz?m?vészeti Kiadó szerkeszt?je; 1988-1993: a Magyar Iparm?vészeti Egyetem Tanárképz- Tanszékének oktatója; 1993-1999: a Bartók 32 Galéria igazgatója. 2000-t?l a Kortárs Magyar M?vészeti Lexikon szerkeszt?je, 2000-2004: a Kritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) Magyar Tagozatának elnöke. 2001-2002: a M?csarnok Kiállítási Osztályának vezet?je, 2003-tól az MTA M?vészettörténeti Kutatóintézetének tudományos munkatársa. 1980: Építészeti Tanulmánypályázat, I. díj [Tatai Máriával, in: Magyar Épít?m?vészek Szövetsége Elméleti Közleményei 4., szerk.: DR. VÁMOSSY FERENC, Budapest, 1982]. M?vészettörténetet tanított, ill. tanít a CASUS M?vészeti Menedzserképz- Iskolában, az Eötvös Loránd Tudományegyetem M?vészettörténeti és a Magyar Iparm?vészeti Egyetem Tanárképz- Tanszékén. Kutatási területe a XX. századi és kortárs m?vészet, környezetkultúra, ördögikonográfia. A környezetkultúra tantárgy-pedagógia hazai kidolgozója, mintegy 70 kiállítás kurátora, katalógusok szerkeszt?je, kb. 80 cikk, tanulmány, katalógus-el?szó szerz?je. Kortárs m?vészeti publikációi többnyire a Balkonban, a M?ért?ben és az Új M?vészetben jelennek meg.

F?bb m?vei
- Környezetkultúra tanári kézikönyv [Tatai Máriával], Budapest, 1994
- Lakner Antal, in: A XLIX. Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának kat. (szerk.: FABÉNYI J.), Budapest, 2001
- M?vészettörténeti  ismeretek [tankönyv], Budapest, 2002
- Neokonceptuális m?vészet Magyarországon a kilencvenes években, Budapest, 2005.