Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Tilkovszky Béla

[Vojt?ch Tilkovský]
m?vészettörténész
L?cse, 1902. augusztus 18.?Prága [Praha, CSZ], 1978. április 10.
1921-1924: a Bécsi Egyetem Bölcsészettudományi Kar rendkívüli m?vészettörténet hallgatója, 1924-1926: a pozsonyi Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar m?vészettörténet szakos hallgatója, 1928-1929: párizsi ösztöndíj; mesterei: Max Dvo?ák, Jozeph Strzygowski; František Žákavec; Schneider, Focillon. A két világháború között szerkeszt?i, kritikusi tevékenységével els?k között állt az avantgárd m?vészet pártjára Szlovákiában. Bécsi tanulmányai során alakult ki Kassák iránti tisztelete és baráti kapcsolatuk. Ennek hatására vált A Szép c. folyóirat f?szerkeszt?jévé, amelyet a komáromi Jókai Egyesület Szépm?vészeti Osztálya és a kassai Kazinczy Társaság Nemzetközi Osztálya jelentetett meg 1923-ban. 1929-es párizsi tartózkodása alatt kezdeményez?je volt a Magyar Európa irodalmi és m?vészeti folyóiratnak. A fels?-magyarországi gótikus, valamint a 19. és 20. századi képz?m?vészet vált f- kutatási területévé. 1956-1959-ben a pozsonyi Výtvarný život c. folyóirat, majd 1959-t?l 1970-ig a prágai Um?nía ?emesla havilap f?szerkeszt?je volt. Jelentékeny pedagógiai tevékenységet is folytatott a pozsonyi Comenius Egyetemen. Nagy figyelmet szentelt Magyarország m?vészettörténetének és Kassák Lajos életm?vének. 1957-1958 között 11-11 írása jelent meg a pozsonyi Hétben és Új Szóban (T. B., ill. T. szignóval), ezekben kölcsönösen közvetített a két nemzet és ország m?vészete között. A pozsonyi Irodalmi Szemle hasábjain 1964 és 1969 között 30 (T. szignóval) írással, tanulmánnyal járult hozzá az irodalmi havilap képz?m?vészeti profiljának kialakításához.

F?bb m?vei
- Daumier, Bratislava, 1951
- Dominik Skutecký, Bratislava, 1954
- Prípad Csontváry, Výtvarné um?ní, 1960/1.
- Egy cseh fest?m?vészn- Nagybányán, M?vészet, 1961/8.
- Mánes, Budapest, 1961
- Ladislav ?emický (monográfia), Bratislava, 1962
- Nagybánska kolónia a jej maliarstvo, Výtvarný život, 1962/10.
- Ešte o Kosztkovi, Kultúrny ž<#zv>ivot, 1963/3.
- Štefan Bednár (monográfia), Bratislava, 1963
- Štursa, Budapest, 1964
- Honty Tibor, Irodalmi Szemle, 1964/6.
- Csemicky László, Irodalmi Szemle, 1964/9.
- Pór Bertalan 1880-1964, Irodalmi Szemle, 1965/2.
- Csók István, Irodalmi Szemle, 1965/6.
- A magyar grafika, Irodalmi Szemle, 1965/9.
- Reiner Márton, Irodalmi Szemle, 1966/3.
- Derkovits Gyula, Irodalmi Szemle, 1966/9.
- Pocta Kassákovi, Výtvarná práce, 1967/20.
- Myslbek, Budapest, 1968
- A modern magyar grafika, Irodalmi Szemle, 1968/9.
- Szóbel Géza (1906-1964), Irodalmi Szemle, 1968/10.
- Reihentál Ferenc, Irodalmi Szemle, 1969/3.
- Pocta Kassákovi, Výtvarné um?ní, 1970/4.
- Kassák?v ?Autoportrét s pozadím?, Um?ní, 1975/2.
- Az én Kassák Lajosom, in: Kortársak Kassák Lajosról [szerk.: Illés I., Taxner E.], Budapest, é. n.
(Hushegyi Gábor)