Festményszakértő

Amennyiben Festményszakértőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Tímár Árpád

m?vészettörténész
Budapest, 1939. március 8.
1959-1964: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar?m?vészettörténet?filozófia szak. 1964-1970: MTA Filozófiai Intézet Esztétikai Osztály, 1970-t?l az MTA M?vészettörténeti Kutatóintézet munkatársa. 1973-1980, 1997-t?l az Ars Hungarica szerkeszt?je, 1979-1981: a M?vészet f?szerkeszt- helyettese, 1981-1986-ban a Magyar Képz?m?vészek és Iparm?vészek Szövetsége (MKISZ) alelnöke; 1990-1993 között az Új M?vészet szerkeszt?je. 1994: a m?vészettörténet tudomány kandidátusa; 1995: Opus mirabile-díj. 1996: Hauser Arnold díj, 1997: Soros Alapítvány Fülep Lajos díja, 2000: Németh Lajos-díj. Kutatási területe a XIX?XX. század magyar képz?m?vészetének, m?kritikájának és m?vészettörténet-írásának története. Kiállításkritikái, könyvbírálatai: M?vészet, Új M?vészet, Kritika, Népszabadság, Világosság, Magyar Filozófiai Szemle.
M?vészettörténeti tanulmányai: Ars Hungarica, M?vészettörténeti Értesít?, Acta Historiae Artium. Szövegkiadásai, szerkesztései: Fülep Lajos válogatott és egybegy?jtött írásai; Lukács György ifjúkori m?vei; Popper Leó összegy?jtött tanulmányai; Dési Huber István, Tolnay Károly, Henszlmann Imre, Elek Artúr és Kállai Ern- tanulmányai, valamint A nagybányai m?vészet és m?vésztelep a magyar sajtóban I?II (1896-1909, 1910-1918) c. dokumentumkötetek.


Email: timara@arthist.mta.hu